-8.2 C
Kakanj
Četvrtak, 28 Januara, 2021

Direktor JP Grijanje Kakanj za Kakanj-X.com: Velika većina korisnika su korektni, odgovorni i na tome im se zahvaljujemo

Vremenski polako se približavamo najhladnijem godišnjem dobu, iako zvanično nije nastupilo već uveliko smo u „grijnoj sezoni“ zbog surovo niskih temperatura koje donosi jesen.

Brojni gradovi u Bosni i Hercegovini već godinama su „grad slučaj“ kada se govori o daljinskom grijanju. Veliki broj puknuća rezultira da građani budu primorani prezimiti u hladnom prostoru.

Iz godine u godinu, od izbora do izbora kandidati se mijenjaju i njihova obećanja, a građani zbog neadekvatnog zagrijavanja kojeg uredno plaćaju narušavaju zdravlje i pune domove zdravlja.

Nasreću „grad slučaj“ nije i Kakanj. Mreža daljinskog grijanja je i pored starosti od 35 godina na zavidnom nivou a svako puknuće se rješava u najkraćem mogućem vremenu.

Tim povodom razgovarali smo sa direktorom Javnog preduzeća „Grijanje“ d.o.o. Kakanj, Mirnesom Bajtarevićem.

U Kaknju je počela 35. sezona grijanja. Je li JP Grijanje Kakanj spremno ušlo u 35. sezonu grijanja, kako su tekle pripreme?

 • JP Grijanje je u periodu od maja do oktobra vršilo niz aktivnosti kako bi 35 sezona grijanja krenula na vrijeme. Najvažnije aktivnosti koje su vršene su: zamjena postojećeg vrelovoda, izgradnja novih toplotno-izmjenjivačkih podstanica, rekonstrukcija najkritičnijih dionica vrelovoda i toplovoda, nabavka i ugradnja nove opreme na sistem grijanja, tekući poslovi na održavanju sistema, priključenja i isključenja. Ipak i pored ovoga odmah na početku evidentan je izvjestan broj puknuća na cjevovodima, obzirom na starost instalacija – kaže Bajtarević u početku razgovora.

Koji su to najčešći problemi sa kojima se suočavate tokom grijne sezone?

 • Najveći problemi sa kojima se JP Grijanje susreće posljednjih godina je starost vrelovodnog i toplovodnog sistema i opreme u podstanici, što uzrokuje veliki broj puknuća. Samo intenzivnom zamjenom dotrajale opreme i sanacijom postojećih cjevovoda funkcionalnost sistema neće biti upitna.

Imate li problema sa mrežom i kvarovima? Gdje se najčešće javljaju kvarovi?

 • Cijevna mreža sistema daljinskog grijanja u Kaknju jako je stara, preko 35 godina. Najčešći kvarovi su registrovani na toplovodnim instalacijama kojih ima preko 67 kilometara  na sistemu grijanja u Kaknju. Pored toplovoda registrovana su i puknuća na vrelovodu i u toplotnim podstanicama ali u manjem obimu. Svake godine JP Grijanje nastoji u skladu sa sredstvima kojima raspolaže, zamijeniti određene dionice cjevovoda kao i ostale opreme – kazao je Bajtarević za Kakanj-X.com.

Možete li nabrojati neke projekte koje ste implementirali tokom 2020. godine?

 • Ove godine vršili smo sanaciju toplovoda u naselju Hrasno gdje je zamijenjeno cca 300 metara trase, zatim ogranak vrelovoda kod Mosta Mladih, dio toplovoda u Doboju, zatim dio toplovoda u gradskom području. Izvršili smo priključak na sistem daljinskog grijanja nove stambene zgrade kod TC Robot, izvršili smo priključak stambene zgrade Trgošped 2 kao i zgrade na Staroj Jami. Pored ovoga zamijenili smo oko 100 ventila na sistemu, rekonstruisali smo i nabavili dvije kompaktne toplotne podstanice, kao i drugu mjerno regulacionu opremu.
 • Pored ovoga spominjemo radove na sanaciji glavnog vrelovoda u iznosu od Boračke zgrade do Parka prijateljstva.
 • Uzimajući u obzir iznos finansiran od strane Općine i sredstva koje je uložilo JP Grijanje, tokom 2020 godine na sanaciju i rekonstrukciju je uloženo cca 350.000,00 KM.
 • Također obezbijedili smo dio sredstava za izradu projektne dokumentacije za glavni vrelovod od Fonda za zaštitu okoliša FBiH 50.000,00 KM i Općinskog vijeća Kakanj 30.000,00 KM za idejni projekat toplifikacije prigradskih naselja: Plandište, Varda, Slijevnice, Bare, Mile, Kakanj 2, Zgošća. Tenderska procedura je u toku.

Kakvim biste ocijenili rad preduzeća Grijanje Kakanj?

 • U skladu sa uslovima, odnosno stanjem samog sistema, smatramo da JP Grijanje posluje zadovoljavajuće. Odnosno, redovno vršimo snabdjevanje naših korisnika toplotnom energijom uz sve probleme uzrokovane velikim brojem puknuća. Kvalitet usluge je prepoznat i od građana, koji se u proteklim godinama priključuju na sistem daljinskog grijanja u Kaknju i koriste naše usluge u skladu sa ograničenim tehničkim mogućnostima i raspoloživom kapacitetu. Naravno jako nam je bitno da sve naše obaveze plaćamo u skladu sa zakonskim i ugovorenim rokovima. Naš osnovni dobavljač je JP EP BiH za toplotnu i električnu energiju i sva zaduženja redovno im plaćamo, kao i obaveze prema drugim dobavljačima i našim radnicima – pojasnio je Bajtarević.

Koliko domaćinstava je u Kaknju priključeno na daljinsko grijanje?

 • Trenutno je na sistemu daljinskog grijanja oko 3450 korisnika (pravna i fizička lica) sa tendencijom rasta svake godine, kako novo izgrađenih objekata kolektivnog stanovanja tako i individualnih kuća gdje sistem to dozvoljava.

Koji sistem naplate primjenjujete u JP Grijanje Kakanj?

 • Za isporučenu uslugu zagrijavanja JP Grijanje isporučuje fakturu na kraju mjeseca kada se grije. Naplata je također definisana na mjesečnom nivou. Analizirajući cijene usluga iz bližeg i daljeg okruženja, cijene grijanja u Kaknju su među najnižima. Moguć je obračun paušalno i po potrošnji koja je izmjerena na mjeraču utroška toplotne energije tamo gdje je mjerilo i ugrađeno, odnosno gdje ga je obzirom na način unutrašnjeg razvoda moguće ugraditi.

Jeste li zadovoljni naplatom isporučene energije od strane korisnika, imate li dužnika i koji su najveći?

 • Kao i sva druga komunalna preduzeća imamo izvjesnih problema sa naplatom, zbog nemogućnosti korisnika ili zbog čistog hira da neće plaćati. Velika većina korisnika su korektni, odgovorni i svoje obaveze redovno plaćaju. I na tome im se zahvaljujemo. Postoje određene grupacije korisnika koji ne plaćaju redovno ili nikako i za takve vršimo utuženja kod nadležnih sudova. Ali i prije utuženja ostavimo prostora da se pokušamo sporazumno dogovoriti oko dinamike plaćanja dugovanja. To predstavlja određen problem jer JP Grijanje mora redovno izmirivati svoje obaveze, za koje ukoliko bi bilo kašnjenja mora platiti zakonsku zateznu kamatu. Najveći dužnici su fizička lica, stambeni korisnici koji neredovno plaćaju svoje obaveze. U krajnjim slučajevima vršimo i isključenje sa sistema daljinskog grijanja ukoliko za to postoji tehnička mogućnost.

Imate li nelegalnih priključaka na sistem daljinskog grijanja?

 • Kao i druga javna preduzeća i JP Grijanje ima sporadičnih slučajeva nelegalnih priključaka. Naime, prošle godine smo davali mogućnost korisnicima da svoje nelegalne priključke i novoizgrađene površine prijave i tako izbjegnu sudske sporove. Određen broj korisnika ovo je i iskoristio. Za one koje smo utvrdili da  su nelegalno priključeni i za koje u narednom periodu utvrdimo, obzirom da je ovo stalni proces, ćemo isključiti sa sistema daljinskog grijanja, a protiv takvih korisnika i vlasnika objekata biće podnešena prekršajna prijava kod nadežnih sudskih organa u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i drugim zakonskim propisima.

Utopljavanje objekata put je ka racionalnijoj potrošnji toplotne energije. Kolike uštede je zaista moguće napraviti? Postoje li sistemska rješenja kada je utopljavanje stambenih zgrada u pitanju?

 • Uštede zavise od stanja objekta i naravno o tome šta se po pitanju izolacije na objektu uradi. Preporučujemo prvo izolaciju tavanskih površina nekim od izolacionih materijala (kamena vuna) a zatim izolacija i vanjskih zidova, podova i zamjena dotrajale stolarije. Ipak, ovo zavisi od budžeta svakog pojedinca.

Kakvi su planovi preduzeća na čijem ste čelu u budućem periodu, ima li na pomolu novih projekata, ali i proširivanje mreže daljinskog grijanja na druga naselja?

JP Grijanje ima više projekata koje planira realizovati u narednom periodu:

 • Sanacija postojećeg magistralnog vrelovoda sa pripadajućim ograncima
 • Izvođenje radova na toplifikaciji naselja za koja postoji izvedena projektna dokumentacija.
 • Rekonstrukcije najkritičnijih dionica toplovoda na postojećem sistemu
 •  Zamjena postojećih (starih) podstanica sa novim kompaktnim podstanicama
 • Nabavka i ugradnja nove opreme na postojeći sistem (izmjenjivači, pumpe, mjerna, regulaciona i sigurnosna oprema)
 • Nova priključenja u skladu sa raspoloživim kapacitetima postojećeg sistema
 •  Obezbjeđenje projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg sistema i za toplificiranje prigradskih naselja.

 

(Kakanj-X.com)

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO