Dikan i škole pokreću ideju omladinskog hora u Kaknju (FOTO)

Predsjednik KUD Fadil Dogdibegović Dikan i Upravni odbor udruženja su danas upriličili sastanak sa direktorima i predstavnicima osnovnih i srednjih škola na području kakanjske općine. Razgovaralo se o unaprijeđenju saradnje sa ciljem formiranja srednjoškolskog, odnosno omladinskog hora Kakanj.

Novi upravni odbor KUD Fadil Dogdibegović Dikan je u proteklom periodu radio na adaptaciji prostorija koje je Općina Kakanj ustupila ovom udruženja na period od 5 godina. Pored krečenja i lakiranja prostorija, zamjenjena je kompletna rasvjeta i namještaj. Ovo udruženje se odjavilo sa toplovodne mreže, navodeći kao glavni razlog visoke cijene usluga, ali isto tako nabavivši električne konvektore za zagrijavanje prostorija. Tim povodom upriličen je sastank sa direktorima i predstavnicima osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Kakanj kako bi se prezentovao plan za dugoročno finansiranje udruženja, ali i ideja formiranja srednjoškolskog-omladinskog hora Kakanj.

Rukovodstvo napominje da imaju dobru saradnju sa osnovnim školama koje gravitiraju u užem području općine Kakanj. Iz kolektiva direktora osnovnih škola podržavaju ovu ideju, ali navode kako postoje i problemi tehničke prirode.

[doptg id=67]

„Podržavamo ovaj projekat i smatramo da će ovakvi vidovi uključivanja naše djece u ovakav vid kulturnih dešavanja dati im promociju koju oni sigurno zaslužuju. Međutim nameće se tehnički problem prijevoza tih učenika na probe. Moja škola je udaljena 5 kilometara od Kaknja, a postoje i područne škole koje su udaljene i do 15 kilometara. Samim time bismo voljeli kada bi se probe održavale u tim područnim školama, a mi bismo im ustupili prostor.“ – govori Fikret Kurtović direktor „OŠ“Omer Mušić“ Brežani.

Prema toj ideji, članovima KUD Dikan bi bio omogućen prostor u udaljenim osnovnim školama kako bi se mogle raditi probe. Srednjoškolski-omladinski hor Kakanj bio bi specifičan, radio bi na drugačiji način jer bi se obrađivala moderna muzika koja odgovara svim uzrastima, a najviše mladima.

„Ovo bi bio potpuno drugačiji koncept. Da tako kažem, ne bi bilo onog dosadnog horskog pjevanja, nego bi omladina sama birala šta će pjevati, da li to bileobrade rock, pop pjesama ili sevdaha, to neka oni odluče.“– kazao je Rusmir Lizde predsjednik KUD-a.

Kao i uvijek postavlja se pitanje finansiranja udruženja. Na jednoj od sjednica OV-a, podnesena je inicijativa da se KUD F.D:Dikan prograli udruženjem od posebnog značaja, čime bi se ovo udruženje finansiralo kroz budžet općine, a samim tim proširilo svoje djelovanje i kreirali bolji kulturno-umjetički program

Možda vam se svidi

Comments are closed.