DF naređeno uklanjanje naranđastih trakica

Nakon što je jedan politički subjekt u Kaknju izvršio vezivanje mašnica po stubovima javne rasvjete i ogradama mostova, reagirao je Odsjek za inspekcije Općine Kakanj koji je od političkog subjekta zatražio da mašne u roku od 12 sati ukloni.

Odsjek za inspekcije u ovakvim slučajevima naređuje uklanjanje predmeta, izriče prekršajne sankcije, te prijavu upućuje nadležnoj Izbornoj komisiji BiH.

Sve političke subjekte i nezavisne kandidate kao i druga fizička i pravna lica podsjećamo na odredbe Odluke o komunalnom redu Općine Kakanj kojima je zabranjeno postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava van dozvoljenih mjesta, kao i ispisivanje poruka bilo kojeg sadržaja, a naročito na fasadama, ogradama, potpornim zidovima, drveću, rasvjetnim stubovima, stubovima saobraćajne signalizacije i ostalim stubovima, energetskim i drugim postrojenjima i sličnim objektima i na trotoarima, bez saglasnosti nadležne službe Općine Kakanj.

U skladu sa navedenom Odlukom, plakati, oglasi i slične objave i predmeti postavljeni van dozvoljenih mjesta uklonit će se po rješenju nadležnog inspektora, a o trošku lica koje ih je postavilo.

Ako izvršilac prekršaja ne postupi po rješenju komunalnog inspektora, naložena radnja bit će izvršena prisilno na trošak lica koje je počinilo prekršaj uključujući i troškove premještanja i skladištenja (čuvanja).

Podsjećamo sve subjekte na teritoriji Općine Kakanj da je postupanje suprotno gore navedenom predviđeno kao prekršaj Odlukom o komunalnom redu Općine Kakanj, te da su predviđene i novčane kazne od 300,00 KM do 1000,00 KM.

Možda vam se svidi

Comments are closed.