Desetine hiljada osoba u našoj zemlji su nepismene

0

U BiH je u 2013. godini, kada je i urađen posljednji popis stanovništva živjelo 3.180115 osoba starijih od 10 godina od kojih su 89.794 osobe bile nepismene, što u procentima iznosi 2,83 odsto, podaci su Agencije za statistiku BiH.

- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -

Taj broj je vjerovatno i veći, s obzirom da je na popisu bilo i onih koji se nisu izjasnili po ovom pitanju. Poražavajuća činjenica je da je od ovog broja čak 77.557 ili 4,8 odsto žena u BiH nepismeno. Nepismenih muškaraca je manje – 12.237 ili 0,8 odsto.

Razlike među entitetima su relativno male, najviše nepismenih ima u Republici Srpskoj, gdje ukupna stopa  nepismenosti  iznosi 3,17 odsto, sa sličnom proporcijom između nepismenih muškaraca 0,93 i  nepismenih žena 5,32 kao što je to slučaj na nivou cijele države.

Najnižu ukupnu stopu nepismenih ima Federacija BiH sa 2,63, od čega 0,70 odsto muškaraca i 4,46 odsto nepismenih žena.

Brčko distrikt pokazuje sličnu sliku kao prosjek nepismenosti na nivou države, uz najveći udio nepismenih muškaraca u BiH 0,99 odsto.

Međunarodni dan pismenosti obilježava se svake godine 8. septembra. Utemeljio ga je UNESCO 1967. sa ciljem da promoviše značaj učenja i pismenosti. 

Nivo države i nivoi entiteta te Distrikta Brčko pokazuju da je broj nepismenih žena šest puta veći u odnosu na muškarce.

Aleksandra Petrić, direktorica “Fondacije Udružene žene” razlog ovakvoj poražavajućoj statistici vidi u kulturološkom kontekstu u kojem živimo i naslijeđu po kojem se još uvijek dešava da djevojčice, naročito u manjim sredinama ostaju kući jer će se u budućnosti brinuti o djeci, a muška djeca se šalju u škole.

– Zbog toga se često dešava da žene često i napuštaju školu u nižim razredima i ne završavaju je. Nepismenost žena u našoj zemlji je odraz patrijarhalnih stavova i društvenog položaja koji se namjenjuju ženama i muškarcima, prema kojim se muškarci bave finansijskom situacijom, a žene brinu o djeci, pa im škola ne treba, rekla je Petrić.

BiH po pitanju nepismenosti najlošija u regionu
 
Petrićeva ističe da, s druge strane, imamo podatak da žene u visokom obrazovanju dominiraju i da više žena završava više škole i fakultete nego muškarci, tako da tu postoji nejasna situacija koja zahtijeva veću analizu.

– Svakako trebamo raditi na promovisanju ravnopravnosti među polovima, odnosno promociji toga da djevojčice treba da idu u školu, naročito u manjim sredinama gdje školovanje nije toliko dostupno i mnogo je teže porodicama omogućiti školovanje za djecu oba pola pa onda moraju birati, a u tom slučaju biraju muškarce, zaključila je Petrić.

Stopa nepismenosti u BiH je smanjena za više od sedam odsto u odnosu na popis stanovništva koji je proveden 1991. godine, kada je nepismeno bilo 9,9 odsto stanovništva.

Veliki broj nepismenih u BiH je dodatno poražavajući i zbog činjenice da je osnovno obrazovanje u cijeloj BiH obavezno. Oni koji ne završe osnovno obrazovanje do 17 godine mogu ga završiti u nekoj od ustanova za obrazovanje odraslih.

BiH je po pitanju nepismenosti dosta lošija od zemalja u regionu. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, a prema posljednjim popisima u Srbiji je nepismenih 1,96 odsto, u Crnoj Gori 1,5 odsto, dok je Hrvatska sa 0,8 odsto nepismenih najbliža Unesco-vom standardu prema kojem broj nepismenih u jednoj državi ne smije prelaziti 0,2 odsto, prenosi Mondo.

[bar group="4078"]