Danima traju optužbe: Rusi prije dva mjeseca jasno kazali da i entiteti mogu krenuti u direktnu nabavku vakcine

Popularno

PovezanoVlasti u Federaciji BiH naročito često ističu da je zapravo država nadležna za nabavku vakcina, te uvjeravaju da samo ona može pregovarati sa proizvođačima i vlastima država u kojima se fabrike nalaze

Posljednjih dana traju optužbe između vlasti na raznim nivoima u vezi s tim ko je nadležan za nabavku vakcina, a svi pokušavaju prebaciti lopticu na one druge. Zvanična korespondencija pokazuje da su entiteti odavno informisani o proceduri ta rusko i kinesko cjepivo.

- Marketing -

Vlasti u Federaciji BiH naročito često ističu da je zapravo država nadležna za nabavku vakcina, te uvjeravaju da samo ona može pregovarati sa proizvođačima i vlastima država u kojima se fabrike nalaze.

Da cijeli proces nije ćemo-bijeli, bar kada je riječ o ruskim i kineskim vakcinama vidi se i iz dokumenata koji su u posjedu našeg portala, odnosno korespondencije državnog nivoa i ambasada Rusije i Kine.

Naime, Ministarstvo civilnih poslova BiH je 2. februara ove godine uputilo dopis entitetskim vladama, odnosno ministarstvima zdravstva, u kojem ih je obavijestilo da trebaju pokrenuti direktnu nabavku vakcina od dobavljača.

Ministarstvo je te zaključke donijelo nakon sastanka sa predstavncima ruske i kineske ambasade koji su održani 28. januara.

“Zaključeno je da direktnu nabavku vakcina od poslovnih subjekata sa sjedištem u Kini i Rusiji nije moguće realizirati zaključenjem bilateralnog ugovora ili drugim oblikom međunarodne saradnje imajući u vidu da pomenuti subjekti nemaju potreban međunarodno pravni subjektivitet”, navodi se u dopisu nadležnim ministarstvima entiteta i Brčko distrikta BiH od 2. februara.

Dodaje se da su nadležnim ministarstvima za oblast zdravstva dostavljeni “kontakt podaci poslovnih subjekata sa kojima ovlašteni veleprometnici lijekova mogu ostvariti direktan kontaka radi eventualnog zaključenje komeracijalnih ugovora o nabavci vakcina”.

Isti zaključak, da ove zemlje vide entitete kao nivo koji treba pokrenuti direktnu nabavku vakcine, može se izvući iz dopisa koji je ruska ambasada u BiH 29. januara poslala Ministarstvu civilnih poslova BIH.

U njemu se navodi da je za isporuku vakcina protiv koronavirusa za vanjska tržišta Vlada Ruske Federacije zadužila Ruski fond direktnih investicija.

“Za sva pitanja vezana za modalnosti sklapanja odgovrajućih komercijalnih sporazuma, registraciju te druge informacije u vezi s vakcinom Sputnik V, preporučujemo da nadležne strukture iz Federacije BiH i Distrikta Brčko BiH stupaju u izravni kontakt s Ruskim fondom direktnih investicija”, navodi se u tom dopisu.

Naravno, ovo nikako ne znači da državni nivo, odnosno Vijeće ministara i druge institucije, ne snose svoj dio odgovornosti niti trebaju biti abolirane u fijasku s nabavkom vakcina.

Ovo samo dokazuje da je Federacija mnogo ranije mogla i morala krenuti u proces direktne nabavke cjepiva iz Rusije i Kine, prenosi Kliks.

- Marketing -

Najnovije