Čudo neviđeno: U BiH preko noći nestalo 11.807 nezaposlenih!

Zamjenik direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH Željko Rajić izjavio je da je u prvoj polovini ove godine u BiH zabilježeno manje registrovanih nezaposlenih osoba

– Taj broj je u odnosu na januar ove godine manji za 11.807 osoba ili 2,3 posto, a u odnosu na isti period 2014. manji je za 7.253 ili 1,3 posto – kazao je Rajić na konferenciji za novinare u Sarajevu.

U tom periodu zabilježeno je i povećanje broja novoprijavljenih osoba na evidencije nezaposlenih.

– Ukupno za posmatrani period registrovano je 79.265 osoba, što je povećanje od 2,3 posto u odnosu na isti period 2014. godine – dodao je Rajić.

Podaci Agencije za rad i zapošljavanje BiH pokazuju i povećanje broja zaposlenih osoba s evidencija zavoda i službi zapošljavanja i u odnosu na isti period prošle godine taj broj je veći za 5.014 osoba, ili 13,1 posto.

U prvoj polovini ove godine bilježi se i povećanje broja prijavljenih potreba za zapošljavanjem radnika od 12,7 posto u odnosu na isti period 2014.

Rajić je dodao da je zabilježeno i povećanje broja osoba kojima je prestao radni odnos i u poređenju s istim periodom prošle godine taj broj je veći za 2.539 osoba, ili 6,5 posto.

Broj korisnika novčane naknade u poređenju s prosjekom za isti period u 2014. godini, manji je za 829 ili 5,9 posto.

Rajić je naveo da je prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, 30. juna ove godine na evidencijama bilo prijavljeno 539.512 nezaposlenih osoba, što u odnosu na 31. maj predstavlja povećanje za 2.171 osoba, ili 0,40 posto.

U odnosu na isti period prošle godine, broj registrovanih nezaposlenih osoba u BiH je manji za 5.850 ili 1,07 posto.

Rajić je također kazao da je u junu ove godine putem zavoda i službi zapošljavanja u BiH zaposleno 8.755 osoba s evidencije nezaposlenih.

– Iako se realizacija programa u okviru aktivnih mjera zapošljavanja već duži period odvija u dosta složenim uslovima, u proteklom periodu registrovano je povećanja broja osoba zaposlenih s evidencija zavoda i službi zapošljavanja. U periodu januar-juni ove godine  je registrovano 51.993 lica zaposlenih s evidencija zavoda i službi zapošljavanja, što je za 4.014 osoba, ili 13,1 posto više nego u istom periodu prošle godine – kazao je Rajić.

Dodao je da je u junu ove godine registrovano 5.679 osoba kojima je prestao radni odnos, što je za 1.308 ili 23,1 posto manje u odnosu na prošli mjesec.

Na evidencije zavoda i službi zapošljavanja u BiH u prvoj polovini ove godine prijavilo se 58.179 osoba kojima je prestao radni odnos i taj broj je povećan u odnosu na isti period 2014. za 6,3 posto.

– Ovo je ukupan broj prijavljenih na evidenciju zbog prestanka radnog odnosa i odnosi se na prestanak radnog odnosa po različitim osnovama koje uključuju otpuštanja po osnovu stečaja i likvidacije preduzeća, tehnološkog ili organizacionog viška, prestanka rada poslodavca, prestanka ugovora na određeno vrijeme, sporazumnog raskida, povrede radne obaveze i drugih razloga – kazao je Rajić. (FENA)

Možda vam se svidi

Comments are closed.