CIK objavio treći podcast, tema finansijski izvještaji stranaka i finansiranje