Budući studenti, pažnja: Najveći interes za Medicinu, najmanji za Pravo i Filozofiju

Na Sarajevskom Univerzitetu održani su prijemni ispiti, ali i pregled prijava na onim Fakultetima koji nemaju predviđen prijemni test.

Na skoro svim Fakultetima je prijavljeno više studenata nego što ima otvorenih mjesta.

(TV1)

Comments are closed.