BiH ne može sama riješiti migrantsku krizu

0

”Ovom prilikom, predsjedavajući Tegeltija ukazao je na važnost saradnje svih nivoa vlasti u BiH kako bi se sačuvali ljudski životi i riješila zdravstvena i humanitarna kriza izazvana pandemijom virusa korona, te ubrzao ekonomski oporavak zemlje. Predsjedavajući Tegeltija je istakao da je novonastala situacija u zemlji značajno uticala na dinamiku realizacije prethodno definisanih prioriteta Vijeća ministara koji se odnose na nastavak provođenja reformi i evropski put BiH, naglasivši da Vijeće ministara ulaže maksimalne napore u realizaciji preuzetih obaveza”, saopštili su iz Vijeća ministara BiH, te naglasili:
”Tokom razgovora, sagovornici su razmijenili mišljenja i o aktuelnim problemima u vezi sa migrantskom krizom i trgovinom ljudima. Sagovornici su zajednički ocijenili da BiH ne može sama da riješi problem migrantske krize, te ukazali na potrebu veće koordinacije svih nivoa vlasti u BiH, ali i saradnje sa zemljama Evropske unije”.