Bakir Hadžiomerović odgovorio FTV-u: Niste mi dozvolili da radim svoj posao!

“Nakon što je Bakir Hadžiomerović dobio otkaz ugovora o radu izvršena je resistematizacija radnih mjesta i radno mjesto na koje je on vraćen sudskom odlukom privremenog karaktera više ne postoji. Prema tome, on se nije bavio svojim poslom, jer mu nisu dali i ni na koji način nije utjecao na uredništvo javne televizije, prema tome ti navodi Federalne televizije nisu tačni”, rekao je za Klix.ba Nedim Ademović, pravni zastupnik Bakira Hadžiomerovića.

Hadžiomerović se obratio generalnom direktoru RTV Federacije BiH Džemalu Šabiću, a pismo prenosimo u cjelosti:

Poštovani gdine Šabiću,

“S obzirom da ste mi se javno objavljenim pismom obratili u ime Poslovodstva, osjećam potrebu da Vam javno i odgovorim. Moj odgovor sastojat će se samo od činjenica koju javnost treba da zna. Nakon otkaza sa radnog mjesta Urednika TV programa i multimedije pokrenuo sam postupak pred Općinskim sudom u Sarajevu smatrajući isti apsolutno nezakonitim.

Općinski sud u Sarajevu je pravosnažno, znači u dvije sudske instance, između ostalog, utvrdio ugrožavanje mojih prava u radnopravnom postupku od strane tužene Federalne televizije, zbog čega je naloženo mjerom osiguranja da se vratim na moju poziciju koju sam obavljao.

Ova pravosnažna odluka nikada nije izvršena jer je Federalna televizija, u međuvremenu, novom sistematizacijom radnih mjesta, ukinula moje radno mjesto! Od dana otkaza do danas, zbog takvog poteza Federalne televizije, niste mi dozvolili da radim svoj posao. Time nisam imao ni teoretsku ni faktičku mogućnost da utičem na uređivačku politiku, a što je apsolutno nezakonito. I dan-danas Federalna televizija ne poštuje pravosnažnu sudsku odluku.

Samim tim, Vi objasnite javnosti kako je moguće da kršite osnovne postulate pravne države, a istovremeno apelirate na “spasavanje moje časti i ugleda!.
I, na kraju, a s obzirom da se ovo tiče mog radnopravnog spora sa tuženom Federalnom televizijom, dužan sam da Vam kažem da se korespondencija između parničnih strana vrši isključivo preko zastupnika, a ne direktno, a još manje javno. To su osnovni postulati procesne etike! Slijedeće ročište zakazano je za 28. 10. 2014. godine”, napisao je Hadžiomerović u pismu upućenom direktoru FTV-a.

(Klix.ba)
Možda vam se svidi

Comments are closed.