5.5 C
Kakanj
Nedjelja, 24 Januara, 2021

Bajtarević: Cijena grijanja ostaje ista, kako bi sezona grijanja počela na vrijeme izvršeno je niz aktivnosti

U Kaknju je od 1. 10. 2019. zvanično počela 34. sezona grijanja.

Koje su aktivnosti poduzete za normalan početak sezone, da li će poskupiti cijena grijanja, koji su to projekti koje J.P. Grijanje d.o.o. Kakanj planira realizovati u budućnosti i na mnoga druga pitanja za naš portal odgovorio je Mirnes Bajtarević, direktor Javnog preduzeća Grijanje d.o.o. Kakanj.

 

Počela je sezona grijanja, je li J.P. Grijanje d.o.o. Kakanj poduzelo sve kako bi sezona grijanja startala bez problema?

– J.P. Grijanje je u periodu od maja do oktobra vršilo niz aktivnosti kako bi 34. sezona grijanja krenula na vrijeme. Najvažnije aktivnosti koje su vršene su: zamjena postojećeg vrelovoda, izgradnja novih toplotno-izmjenjivačkih podstanica, rekonstrukcija najkritičnijih dionica vrelovoda i toplovoda, nabavka i ugradnja nove opreme na sistem grijanja, tekući poslovi na održavanju sistema, priključenja i isključenja.

Koje su to aktivnosti (mjesta gdje su vršene sanacije, izmjene sistema…)?

Aktivnosti koje su vršene na sistemu su na sljedećim lokacijama:
– Zamjena postojećeg vrelovoda sa novim vrelovodom od toplotne podstanice TPVI-a ( soliter I) do toplotne podstanice TP Boračka (zgrada Boračka) dužine 300m trase
– Izgradnja priključnog vrelovoda za novu podstanicu TP Soliter III
– Izgradnja nove toplotno-izmjenjivačke podstanice TP Soliter III
– Rekonstrukcija ogranka vrelovoda za podstanicu TP Čatići, dužine 100m trase
– Rekonstrukcija dionice toplovoda u naselju Hrasno dužine 120m trase
– Izmještanje dionice toplovoda u naselju Doboj dužine 40m trase
– Ugradnja novih izmjenjivača toplote u toplotnu podstanicu TPVI (soliter II)
– Ugradnja kugličnih i ispusnih ventila u šahtove ispred zgrada na podstanici TPIII (zgrada u kojoj su smješteni J.P. Grijanje i J.P. Vodokom) i TPIV (zgrada (ST2)
– Tekući poslovi na održavanju sistema (sanacija puknuća na vrelovodu –dionica Mile, izolacija oštećene izolacije na nadzemnom dijelu vrelovoda Mile, izgradnja novih šahtova …)

Očekuje li građane u novoj sezoni veća cijena od dosadašnje?

– Obzirom da nema najave od strane JP EP BiH, Termoelektrana Kakanj za povećanje cijene toplotne energije prema J.P. Grijanje d.o.o. Kakanj, ni J.P. Grijanje d.o.o. Kakanj neće tražiti povećanje cijena usluga grijanja prema svojim korisnicima.

Da li su cijene grijanja prilagođene svim nivoima društva, i da li su građani redovno izvršavali svoje obaveza prema J.P. Grijanje d.o.o.?

– Cijene usluga zagrijavanja su među najnižim u čitavoj Bosni i Hercegovini. Naši korisnici u većem procentu redovno izmiruju obaveze ali imamo i određenu grupu korisnika koji ne plaćaju svoje obaveze i njih redovno utužujemo i vršimo naplatu kroz sudske sporove u skladu sa zakonskom regulativom. Zbog takvih korisnika u proteklim godinama J.P. Grijanje imalo je problema u servisiranju svojih obaveza. Također pojedinim grupama korisnika, socijalno ugroženim i najugroženijim penzionerima, omogućavamo i plaćanje tokom cijele godine što predstavlja određenu olakšicu.

 

U prethodnoj sezoni Nadzorni odbor J.P. Grijanje d.o.o. Kakanj donio je Odluku o povoljnijem plaćanju zaostalih dugovanja za usluge daljinskog grijanja u Kaknju. Mogu li građani ovu odluku očekivati u narednoj sezoni?

– Vjerujemo da će Nadzorni odbor i u ovoj godini pripremiti sličnu odluku kajom će biti omogućeno povoljnije plaćanje zaostalih korisnika za usluge daljinskog grijanja.

Kolika je godišnja potreba općine Kakanj za toplotnom energijom ?

– Termoelektrane Kakanj, prema JP Grijanje doo Kakanj u toku jedne sezone grijanja isporuči oko 60.000 MWh toplotne energije, koja je dovoljna da obezbijedi kvalitetno zagrijavanje objekata koji su na sistemu daljinskog grijanja.

Postoje li neki projekti koji će se realizirati u narednom periodu ?

– JP Grijanje ima više projekata koje planira realizovati u narednom periodu:
– Zamjena postojećeg vrelovoda sa novim vrelovodom;
– Zamjena postojećih(starih) podstanica sa novim kompaktnim podstanicama;
– Rekonstrukcije najkritičnijih dionica vrelovoda i toplovoda na postojećem sistemu;
– Nabavka i ugradnja nove opreme na postojeći sistem (izmjenjivača, pumpi, mjerne, regulacione i sigurnosne opreme).

Koji investicioni projekat izdvajate kao posebno značajan?

– Najznačajniji i generacijski projekat za sistem daljinskog grijanja u Kaknju je zamjena postojećeg vrelovoda, što je ujedno preduslov za sva buduća proširenja sistema daljinskog grijanja. Postojeći vrelovod nema kapaciteta za nova proširenje sistema daljinskog grijanja.

Poznato je da J.P. Vodokom d.o.o. ima slučajeve nelegalnih priključaka na sistem. Ima li takvih pojava u J.P. Grijanje d.o.o.?

– Kao i druga javna preduzeća i J.P. Grijanje ima slučajeva nelegalnih priključaka. Naime, prošle godine smo davali mogućnost korisnicima da svoje nelegalne priključke i novoizgrađene površine prijave i tako izbjegnu sudske sporove. Određen broj korisnika ovo je i iskoristio. Za one koje smo utvrdili da su nelegalno priključeni i za koje u narednom periodu utvrdimo, ćemo isključiti sa sistema daljinskog grijanja, a protiv takvih korisnika i vlasnika objekata biće podnešena prekršajna prijava kod nadežnih sudskih organa u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i drugim zakonskim propisima.

Koju poruku šaljete korisnicima usluga?

– Pozivam korisnike daljinskog grijanja u Kaknju da redovno plaćaju svoje obaveze kako bi i preduzeće redovno izmirivalo svoje obaveze, a što u konačnici znači urednu isporuku toplotne energije i uštedu mogućeg plaćanja zateznih kamata. Pozivamo korisnike na suradnju, da ako imaju neke sumnje da su određeni korisnici nelegalno priključeni da nam jave jer svaki nelegalni priključak ima za posljedicu i lošiju uslugu toplotne energije postojećim korisnicima.
Naravno pored ovoga uposlenici J.P. Grijanja će i dalje činiti sve kako bi sistem normalno funkcionisao i kako u narednom periodu ne bi bilo većih problema na njemu.

 

(Kakanj-X)

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO