Anketa o radnoj snazi u BiH – Stopa nezaposlenosti 16,7