Anabela hoće da se pomiri sa Markom Miljkovićem, evo šta

Ovako su izgledali neredi u Blažuju iza ograde migrantskog kampa:
“Stranci i muslimani prekrajaju nam historiju, izazivaju ratove”