0.3 C
Kakanj
Utorak, 26 Januara, 2021

Aldin Šljivo novi direktor JU za kulturu i obrazovanje Kakanj

Danas je na dužnost novog direktora Javne ustanove za kulturu stupio, mladi i ambiciozni diplomirani ekonomista Aldin Šljivo, a jučer je u mirovinu zvanično ispraćen dosadašnji direktor Izet Fejzović

Skromnu svečanost priredili su zaposleni Javne ustanove za kulturu Kakanj, na jučerašnjem ispraćaju u zasluženu mirovinu, svome direktoru Izetu Fejzoviću.Danas je ovu, odgovornu, zahtjevnu, važnu funkciju, a moramo reći često neopravedno potcjenjivanu, koju nazvasmo dužnost prvog, misleći da je to lider kulture u Kakanjaca, preuzeo Aldin Šljivo. Dvadeset sedam godina, vrijeme od 01.10.1987. godine pa do danas, kao lider, rukovodilac i direktor proveo je u JU za kulturu i obrazovanje Kakanj – Izet Fejzović. To je čovjek koji je jučer zvanično uz skromnu , reklo bi se skoro porodičnu svečanost ispraćen u zasluženu mirovinu. Fejzović je sve te godine proveo u Javnoj ustanovi za kulturu i obrazovanje koja se nije uvijek tako nazivala. Od Radničkog univrzitete do Javne ustanove, skoro tri decenije, gospodin Fejzović je prošao više transformacija ovog preduzeća „ kulture, sporta, obrazovanja“ , kroz vrijeme u kojem se gradilo i rušilo, obnavljalo i podizalo, borilo, ali se nikada nije predavalo. Ustanova je opstajala i bez odvojenih organizacionih cjelina. Prvo biblioteke, pa onda sportske dvorane, koja je godinama bila glavni izvor prihoda za održavanje tekućeg poslovanja i finansiranje različitih programa. Kreativnošću i invacijama kao zamjena za sve što se politikom odvojilo nastajali su dramski studio, muzički studio, niz obrazovnih kurseva, više značajnih manifestacija, a onda je došlo i do urušavanja krova glavnog objekta velike sale. I da ne nabrajamo jer ovo je zamišljeno samo kao bilješka o odlasku jednog, a dolasku novog čovjeka na čelo jedne od nekoliko najvažnijh ustanova društvene nadgradnje u Kaknju. Jučer su zaposlenici ove Ustanove za gospodina Fejzovića priredili ispraćaju u mirovinu uz tortu, neizbježni ručni sat te radosnu i sjetnu priču o jednom vremenu i ljudima koji su radili sa direktorom Fejzovićem. Na istom druženju, službeno upoznali su i novog direktora, ambicioznog, društveno i politički aktivnog, našeg sugrađanina Aldina Šljivu. Odgovornost koju sa sobom nosi ova dužnost nije nimalo mala, ni teret koji se nosi nije nimalo lagan, i novom dirktoru će trebati i sreće i podrške i razumjevanja. Vjerujemo da će u interesu Kaknja i Kakanjaca to tako i biti. Ostalo je da još bliže upoznamo novog direktora ove Javne ustanove. Evo osnovnih podataka.

Novi dirkektor Javne ustanove za kulturu i obrazovanje Kakanj Aldin Šljivo je diplomirani ekonomista, trenutno apsolvent na postidplomskom master studiju Ekonomskog fakulteta u Zenici na smjeru Računovodstveni i revizijski menadžment. Rođen je 30. novembra 1987. godine u Zenici , osnovnu i srednju školu pohađao je u Kaknju. Bio je učenik OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“, a srednjoškolsko obrazovanje, u zvanju ekonomski tehničar, je stekao u Tehničkoj školi „Kemal Kapetanović“. Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici dopunskim obrazovanjem završio je stručno usavršavanje u pedagoškoj grupi predmeta i na taj način stekao preduvjete da može obavljati poslove predavača u obrazovnim ustanovama. Od 2011. do imenovanja za direktora ove Javne ustanove radio je u GTUD „DEELA“ d.o.o Kakanj i JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj. Smatra da je ambiciozna osoba sa izraženim vještinama komunikacije, razvijenim sposobnostima za samostaln i timski rad. Također smatra da ima izražene osobine kretivnosti, ažurnosti, razvijen sistem vrijednosti i odgovornosti, što će u cilju realizacije programskih zadataka u mandatnom periodu na dužnosti direktora, maksimalno koristiti kako bi dostignuti rezultat rada u ovoj ustanovi, zajedno sa saradnicima i zaposlenicima, održavao i unaprjeđivao.

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO