U Kaknju se gradi fabrika za preradu animalnog otpada !

Sve službe Federalne uprave Civilne zaštite (FUCZ) su na terenu i osnovni je problem zbrinjavanje uginulih životinja na području Posavskog kantona u kojem su neka mjesta još pod vodom, kazao je danas za agenciju Fena direktor Federalne uprave Civilne zaštite, Fahrudin Solak.

Podvukao je da je trenutno na terenu u Posavskom kantonu deset specijalističkih timova za zaštitu i spašavanje koji rade na sanaciji terena i adekvatnom zbrinjavanju uginulih životinja.

Istaknuo je da je prema federalnom planu zbrinjavanja otpada u Federaciji planirana kafilerija u Kaknju te je izrazio nadu će se uskoro animalni otpad moći zbrinjavati u BiH, odnosno Federaciji BiH, a ne izvan zemlje.

“No treba pohvaliti kolege iz Srbije koji su nam omogućili da radimo zbrinjavanje uginule stoke u kafileriji u Inđiji”, kazao je Solak.

Naglasio je da je nivo vode u Posavini poseban problem zbog čega nije moguće osigurati adekvatan prostor na kojem bi se uginula stoka mogla ukopati u velike jame, jer je to drukčiji način zbrinjavanja animalnog otpada osim spalionica.

Federalna uprava Civilne zaštite (FUCZ) posjeduje dvije spalionice namijenjene zbrinjavanju životinjskog otpada koje su još na terenu u Zeničko-dobojskom kantonu.

Radi se o manjoj i srednjoj spalionici različitih kapaciteta. Njihova je namjena riješiti se životinjskog otpada na pravilan i ekološki način radi sprječavanja širenja različitih vrsta zaraza.

Iako se stanje mijenja iz sata u sat procjenjuje se da je do sada na području Posavskog kantona na neškodljiv način uklonjeno oko 260 tona uginule stoke, a preostalo je da se isto učini za još oko 300 tona.

Sekretar Federalne uprave Civilne zaštite i šef stručne službe Federalnog štaba Civilne zaštite, Stanko Slišković, u izjavi za agenciju Fena kazao je da je u Posavskom kantonu uklonjeno oko 500.000 pilića, oko 4.000 svinja te oko 500 grla krupne stoke, no sve su to preliminarni podaci koji još nisu konačni.

Radi se o zabrinjavajuće velikim štetama, ali još važnije je da se na bazi stanja u kojem su ti leševi sagleda protuepidemiološka situacija radi poduzimanja mjera i sprječavanja zaraze, odnosno poduzimanje sanitarno-higijenskih i protuepidemioloških mjera jer su leševi već u velikom raspadu.

“Sada ne možemo tvrditi kakve su bakteriološke podloge koje će doživjeti svoju inkubaciju ovisno od vrste uzročnika mogućih zaraznih oboljenja. Tako da će nadležni organi – ministarstva zdravlja, zdravstvene ustanove, veterinarske i higijenske službe poduzimati stručne mjere da se spriječi epidemija kod stanovništva. U tom smislu morat će se voditi računa o vodi, hrani, odnosno namirnicama biljnog i životinjskog porijekla”, podvukao je Slišković.

Istaknuo je da se specijalnim i posebno opremljenim ekipama vrši zbrinjavanje uginule stoke koja je već u stanju raspadanja. Tako da s toksikološke tačke gledišta i podloga na kojima nastaje inkubacija bakterija vrši se umanjenje tih podloga tako što se uginule životinje kupe i odvoze u proces neškodljivog uklanjanja termičkom obradom.

Trenutno je ovo predzadnja faza koja prethodi revitalizaciji i oporavku što znači tamo gdje postoje uvjeti čiste se privatni ili drugi objekti. Prvo se moraju očistiti potopljeni objekti. Sva obuća, odjeća, posteljine i namještaj mora se izbaciti, a kada se očisti od mulja i ostaloga vrši se čišćenje vodom i na kraju se rade 3-D mjere – dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija.

Slišković ističe da će za ovaj posao biti potreban veliki broj ljudi iz Federacije BiH i drugih kantona koji poplavama nisu pogođeni, a ponekad će biti potrebno uključiti i međunarodne ekipe gdje se traži visokosofisticirana tehnička oprema iz sanitarnog područja.

Jadranka Jurić iz Federalne uprave Civilne zaštite, za zaštitu životinja i namirnica životinjskog porijekla i asanaciju terena potvrdila je agenciji Fena da je najveći problem s uginulom stokom upravo u Posavskom kantonu.

Naime, voda se još nije povukla s pojedinih mjesta i teško se prilazi poplavljenim farmama i to je moguće jedino čamcima kojima se izvlači uginula stoka.

“Potom se stoka tovari na kamione kojima se otpad prve kategorije odvozi u kafileriju u Inđiju u Srbiji. Zbrinjavanje sada radimo na području Vidovića. U ovom kantonu veliki je broj malih farmi većinom su u drugim kantonima, koliko znam, životinje zbrinute”, kazala je.

I ona je podvukla da trenutno nije u mogućnosti ukopavati ovaj otpad, odnosno nije moguće kopati velike jame i grobnice budući da su neka mjesta u Posavskom kantonu još pod vodom.

Radiosarajevo.ba

Možda vam se svidi

Comments are closed.