Samački dani Ćamile Omerović iz Glogove: Živi od plodova svoje