Usvojene sve tačke dnevnog reda 22. sjednice Gradskog vijeća