Skuplje (ne) može biti: Cijena (domaćeg) suhog mesa skočila na