Više od 600 lobanja pronađeno kod crkve sv. Frane u