Borrell: Evropska vizija za BiH podrazumijeva mir i sigurnost