AKO JE NEKO OBRAZOVAN, NE ZNAČI DA JE DOBAR ČOVJEK: