TAŠKETOVA KĆERKA SE UDALA ZA 20 GODINA STARIJEG, VIKI MILJKOVIĆ