22. sjednica OV-a: Četiri tačke u žiži interesovanja javnosti

Na 22.redovnoj sjednici OV-a na dnevnom redu je bilo 22 tačke. Najviše se rasprave vodilo oko Prijedloga izmjena i dopuna Budžeta općine Kakanj za 2014.godinu, ali i ol elaborat o o procjeni šteta od obilnih padavina-poplava u periodu od 14.-22 maja. Informacija o stanju na deponiji „Bare“ kao i informacija o dodjeli zemljišta na poduzetničkoj zoni „Vrtlište“ je također bila u žiži interesovanja.

Na dnevnom redu 22.redovne sjednice Općinskog vijeća koja se održala 31.jula se našlo dvadeset i dvije tačaka. Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 21 sjednice općinskog vijeća, a vijećnička pitanja i inicijative su uputili vijećnici Eldin Mijoč, Huso Lihović, Safet Šahman, Enver Merdić i Jasmin Mušanović. Vijećnik SDA Samir Lušija je dao ostavku, a na njegovo mjesto će doći Ahmet Selimović.

Prva tačka dnevnog reda je bila jedna od zanimljivijih a ticala se Prijedloga izmjene i dopune Budžeta općine Kakanj za 2014.godinu. Razmatralo se o prilivu sredstava iz Vlade FBiH i Vlade ZDK ukupne vrijednosti 164.000 KM koja bit će iskorištena za infratsrukturne intervencije, dok se transferi za pomoć ugroženim građanima tek očekuju.

S obzirom da je u budžetu planirano da se za uzajamne posjete delegacija općina Aliaga-Turska i Kakanj izdvoji ukupno 25.000,00 KM a do istih neće doći u 2014.godini, navedena sredstva raspoređuju se na poziciju “Grantovi za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija” jer se na ovoj poziciji ukazala potreba za povećanjem zbog procijenjenih većih rashoda od planiranih. Ovo se posebno odnosilo I na drugu tačku dnevnog reda, ali I na uvećanje sredstava za organizaciju kulturno-sportske manifestacije Kakanjski dani.

Prijedlog odluke o usvajanju I provođenju Regulacionog plana “Romsko naselje Varda” je jednoglasno usvojen.

Prezentovan je I elaborat o procjeni šteta nastalih elementarnom nepogodom u period od 14-22.maja. S obzirom na obim štete i iznos na koji je ista procijenjena, potrebno je sanirati nastalu štetu kroz obezbjeđenje određenih finansijskih sredstava u skladu sa izvršenom procjenom i mogućnostima. Ukupan procijenjeni iznos šteta nastalih usljed obilnih padavina – poplave je 28.571.586,03 KM.

Usvojeni su prijedlozi odluka o finansijskoj konsolidaciji JP Grijanje Kakanj, kao I prijedlog o odluke o organizovanju JU za predškolski odgoj I obrazovanje Mladost Kakanj. Nakon izlaganja dir. JU Centar za socijalni rad Kakanj Fakira Ajdinovića, data je saglasnost na Pravila ove ustanove.
Usvojena su rješenja o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u naselju “bare” Turudić Refiku, Helja Ekredinu, Helja Zehedinu, Helja Osmanu I Turudić Senadi.
Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Husika Halide I Zaimović Sakiba je usvojen.
Zaključak 17.tačke dnevnog reda, a koji se ticao Informisanja o stanju na deponiji “Bare” je organizovanje okruglog stola između predstavnika Općine Kakanj I JP Vodokom kako bi se utvrdile radnje koje će se sprovesti u cilju odlaganja i deponovanja komunalnog otpada.
Na poduzetničkoj zoni „Vrtlište“ su do sada samo 3 firme pokazale ozbiljan pristup I interes. Općina Kakanj mora poduzeti određene korake prema privrednim subjektima koji nisu ispunile svoje obaveze zaključene ugovorom, a to je najvjerovatnije raskid ugovora I traženje odštete pomenute u ugovoru. Zaključci koje su predložili vijećnici Eldin Mijoč I Haris Veispahić su jednogolasno usvojeni.
Imenovan je Upravni odbor JU Centra za socijalni rad Kakanj na privremeni period na tri mjeseca. Isto tako je imenovana Skupština JP Kakanj-sport na privremeni rad od 3 mjeseca. Jedina tačka koja nije dobila potrebnu većinu je Prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora UŽOK-u Kakanj kao I Kakanjskim novinama. Ovo je ujedno bila I posljednja tačka 22.sjednice OV-a Kakanj.

kakanj-x

Možda vam se svidi

Comments are closed.