ZZO FBiH: Nema deficitarnosti u snabdjevanju tuberkulostaticima

0

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za N1 su poručili da nema deficitarnosti u snabdjevanju tuberkulostaticima na Univerzitetskom kliničkom centru u Sarajevu.

- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -

“Zavod u skladu sa propisima može samo nabavljati lijekove sa Liste lijekova koji se finansiraju iz sredstava Fonda solidarnosti u oblicima i jačinama kako je definirano Odlukom o Listi lijekova i nabavku vrši isključivo kroz provođenje postupaka javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama”, poručili su u odgovoru na upit za “N1” o nedostatku tuberkulostatika i citostatika na UKCS.

Zavod zdrvavstvenog osiguranja FBiH ima zaključene ugovore na osnovu kojih vrši kontinuiranu nabavku sljedećih tuberkulostatika:

1. Rifampicin/isoniazid/pirazinamid/etambutol tbl 150+75+400+275 mg

2. Rifampicin/isoniazid/ etambutol tbl 150+75+275 mg

3. Rifampicin/isoniazid tbl 150+75mg

4. Streptomicin amp 1 mg

5. Isoniazid tbl 100 mg

6. Isoniazid tbl 300 mg

7. Pirazinamid tbl 400mg

8. Etambutol tbl 400mg

“U otvorenom postupku javne nabavke Zavodu je za monokomponentne tuberkulostatike isoniazid od 100mg i 300mg dostavljena je ponuda za jačinu od 50mg i za pirazinamid tbl 400mg dostavljena je ponuda za jačinu od 500 mg.

Obzirom na nedostupnost lijekova iz grupe tuberkulostatika na tržištu, Federalno ministarstvo zdravstva dalo je suglasnost na korištenje gore navedenih jačina lijekova iz grupe tuberkulostatika odnosno data je suglasnost da se vrši isporuka isoniazid tbl u jačini od 50mg i pirazinamida u jačini od 500mg”, naveli su.

Federalno ministarstvo zdravstva je 05.06.2018. godine uputilo akt kojim se žurno traži postupanje Kantonalnih ministarstva zdravstva i nadležnih organa kantona na finansiranju i nabavci tuberkulostaika sa Liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja i Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se trebaju finansirati sredstvima Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona i obezbijediti u svim zdravstvenim ustanovama.

Sebija Izetbegović, direktorica KCUS danas je kazala da su tuberkulostatici i citostatici lijekovi koje nabavlja ZZO FBiH.

Krajnje je vrijeme da javnost bude upoznata da Klinički centar nema zakonska ovlaštenja niti bilo kakve pravne mogućnosti da te lijekove nabavlja. Dakle te lijekovi koji su maloj pacijentici potrebni su tuberkulostatici, koje kao i citostatike, nabavlja Federalni zavod zdravstvenog osiguranja, a Klinički centar ih po prijemu primjenjuje prema pacijentima kojima je takva terapija potrebna”, navela je direktorica KCUS-a.

Izvor