"Živi svijet kamenoloma" – Finalisti danas na kamenolomu !

Na kamenolomu Tvornice cementa Kakanj u Ribnici, danas je nastavljen drugi ciklus takmičenja „Živi svijet kamenoloma“ koje je pokrenuo HeidelbergCement 2011. godine. Za kakanjski kamenolom “Ribnica” u uži izbor je prošlo pet projekata koje je domaći žiri bodovao prema kriterijima koje su odredili eksperti i savjetnici HeidelbergCementa. “Top 5 projekata” za BiH su:
• predikcija proteinske ekspresije mtDNK gena na osnovu kodonske upotrebe unutar odabrane potporodice mrava koji naseljavaju tercijarni ekosistem;
• kamenolom Ribnica u funkciji konzervacije rijetkog i ugroženog biljnog genofonda Bosne i Hercegovine;
• zaštita ptica na kamenolomu Ribnica;
• istraživanje mogućnosti za introdukciju autohtonih biljnih vrsta u kamenolom Ribnica; i
• laboratorija u prirodi.

TCK kamenolom (20)

Sa finalistima projekta danas je bio I član žirija, savjetnik federalnog ministra za okoliš I turizam Tomislav Lukić, predstavnica udruženja Fondeka Halida Vuković.
“Živi svijet kamenoloma” je projekat koji je I ove godine pobudio veliki interes studenata i istraživača širom svijeta. Za kakanjski kamenolom “Ribnica” prijavljeno je devet projekata koje je domaći žiri bodovao prema kriterijima koje su odredili eksperti i savjetnici HeidelbergCementa. Od tih devet, pet nastavlja takmičenje. Kandidati će do kraja septembra raditi dalje projektno istraživanje na terenu kako bi potvrdili i dalje razvili svoje projektne ideje.

Almir Bajtarević - koordinator projekta
Almir Bajtarević – koordinator projekta

“Od pet timova koji su ušli u uži krug, sa nama su danas na Kamenolomu tri tima. “Centar za ekološki održivi razvoj”, ”Naše ptice” i tim iz STŠ “Kemal Kapetanović” Kakanj. Pored njih, sa nama je danas i savjetnik federalnog ministra za okoliš i turizam Tomislav Lukić koji je i član žiriji, kao i predstavnica Udruženja Fondeko Halida Vuković koji su vidjeli dokle su timovi stigli sa razvojem svojih ideja.” – kazao je Almir Bajtarević, koordinator projekta

Članovi ornotološkog društva “Naše ptice” su i ove godine uzeli učešće u projektu. Njihov cilj je da pomoću posebnih pomagala saznaju koliko vrsta ptica obitava na području kamenoloma Ribnica.
Ovaj projekat je vrlo bitan i može poslužiti kao primjer i ostalim kompanijama koje koriste prirodna dobra, ali prirodi ništa ne vraćaju zauzvrat. Takvog je stajališta i savjetnik federalnog ministra turizma i okoliša Tomislav Lukić

Tomislav Lukić - član stručnog žirija
Tomislav Lukić – član stručnog žirija

Projekat “Živi svijet kamenoloma” je izrazito značajan ekološki poduhvat.On možda neće donijeti pragmatične vrijednosti koje bi običan čovjek očekivao, ali će pokazati skrb i i brigu čovjeka naspram prirode i okoline.. Ovim projektom Heidelberg cement group pokazuje da je ekološki svjesna kompanija i da pored proizvodne dimenzije posjeduje i onu osjetilju ekološku dimenziju.

kakanj-x

Možda vam se svidi

Comments are closed.