Zdravstvo u BiH: Pacijenti se najviše žale na duge liste čekanja

Udruženje za razvoj društva “Kap” drugu godinu zaredom obilježava Evropski dan prava pacijenata u okviru projekta “Moje pravo”, kojim na različite načine promovira zakonska prava pacijenata.

Glasnogovornica Udruženja “Kap” Merima Spahić kaže da im je namjera ohrabriti pacijente da reagiraju u slučaju kršenja njihovih prava te dati im instrumente i znanje kako da postupe u takvim slučajevima.

Šutnja i nereagiranje su najgore kad su u pitanju kršenja prava pacijenata. Izostankom reakcije šalje se poruka zdravstvenim radnicima da mogu raditi što god žele i da za to neće biti adekvatno sankcionirani – kazala je.

Prisjeća se da, kad su prošle godine počeli održavati promocije prava pacijenata, skoro nijedan građanin nije znao definirati nijedno pravo koje ima.

Građani moraju biti svjesni činjenice da oni finansiraju zdravstvo i da moraju insistirati na dostojanstvenom ophođenju i adekvatnoj zdravstvenoj usluzi. Također, građani moraju znati da svako ko krši njihova prava u zdravstvenim institucijama direktno krši zakone ove države jer su prava, obveze i odgovornosti pacijenata definirani entitetskim zakonima – naglašava.

Građani se, kaže, žale da se najviše krše zakoni koji se tiču poštovanja pacijentovog vremena i preduge liste čekanja za određene bolesti koje zaista ne mogu čekati po recimo šest mjeseci na magnetnu rezonancu ili CT snimak.

Podsjeća da je u zakonu jasno definirano da “pacijent može biti stavljen na listu čekanja za određenu vrstu zdravstvenih usluga samo iz razumnih razloga i na razumno vrijeme”.

Važno je informirati građane kako da podnesu prigovor ako smatraju da su im uskraćena prava na zdravstvenu zaštitu ili ako nisu zadovoljni pruženom zdravstvenom uslugom.

Prigovor se, po zakonu, podnosi direktoru zdravstvene ustanove u roku od osam dana najkasnije. Prigovor  se podnosi usmenim ili pismenim putem iako praksa pokazuje da je najbolje prigovor podnijeti pismeno i to u dva primjerka. Jedan primjerak se ostavi na protokolu zdravstvene institucije, a drugi identični primjerak pacijent treba ovjeriti na protokolu i zadržati za sebe kao dokaz da je uputio prigovor.

Pacijent koji nije zadovoljan odlukom direktora zdravstvene ustanove, ima pravo da zaštitu prava zatraži kod nadležnog ministarstva ili suda, opet pisanim putem – kazala je glasnogovornica Udruženja “Kap” Merima Spahić.

Možda vam se svidi

Leave A Reply