U srijedu 25 i četvrtak 26.marta tekuće godine u hotelu „Aquareumal“ Fojnica je održan dvodnevni trening i radionica o monitoringu budžeta, alatima za odabir prioriteta za budžetiranje i radionicu za izradu akcionog plana u okviru implemetacije World Vision-ovog projekta pod nazivom „Participativno budžetiranje“. Cilj ovog dvodnevnog treninga je jačanje kapaciteta radnih grupa formiranih u okviru ovog projekta kroz predstavljanje primjera dobre prakse iz okruženja.

wvision1Naime, Participativno budžetiranje je proces osnaživanja građana da preuzmu važnu ulogu i utiču na odlučivanje o tome kako će javni novac biti utrošen na projekte i usluge u njihovoj zajednici. Naime, na ovim radionicama su učestvovali predstavnici i članovi grupa iz svojih Općina a koje se odnose na; obrazovanje, dječiju zaštitu i unapređenje životnog standarda. Gosti predavači su bili; Dževdana Brajić-direktor stručne službe Gradskog vijeća i Gradonačelnika Općine Zenica i Venita Popović – projekt menađer, koja je govorila o tome „Kako raditi građanski monitoring i izvještavanje u okviru CVA Metodologije. Nihad Gavranović, kao službenik projekta „Participativno budžetirenje“ je kroz radionice na jedan opsežan, uvjerljiv i jednostavan način obučio i pojasnio prisutne o značaju PB-a.

Tako je tokom radionica objasnio i koje su to vrijednosti ovog projekta:“Primjenjujući pristup „Zagovaranje na lokalnom nivou“ želimo da osnažimo lokalne nevladine organizacije, organizacije civilnog društva i same građane da preuzmu posredovanje u nadgledanju procesa pružanja usluga na lokalnom nivou i otvaranju dijaloga sa lokalnim vlastima. Upravo ovaj projekat kroz svoju implementaciju treba da osnaži građane da preuzmu važnu ulogu u odlućivanju o tome kako će javni novac biti utrošen na projekte i usluge u njihovoj zajednici. S druge strane implementacija projekta treba da poveća odgovornost efikasnost i efektivnost izabranih zvaničnika kao i same administracije. Uspjeh će se ogledati u uzastopnoj primjeni elemenata projekta u procesima kreiranja, monitoringa i prilagođavanja u skladu sa dobrim praksama karakterističnim za svaku zajednicu u svakoj narednoj izradi općinskih budžeta“, objasnio je učesnicima Gavranović.

Hamid Hadžić

- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -AB Petrol d.o.o. Kakanj