Zašto je kralj herc jedini kralj bez brkova u špilu karata?

Da li ste primijetili da samo ovaj kralj nema brkove? Evo teorija koje bi mogle da objasne tu malu zanimljivost…

Postoje dvije teorije koje objašanjavaju ovu zanimljivu razliku u čuvenim kraljevima. Po jednoj, karo, pik i tref asociraju na korupciju bogatstva, rat i smrt. S druge strane, srce kao organ je čisto, otvoreno i ne nosi ništa vještačko – tako da imamo potpuno obrijanog kralja srce.

Druga teorija kao glavnog krivca za gubitak brkova kod kralja srce navodi istoriju, tj. tehniku proizvodnje.

Naime, standardne engleske karte za igru koje se danas koriste potiču od originalnih francuskih modela koji su proizvedeni u XVI vijeku. Za potrebe masovne proizvodnje, najranije karte su bile štampane pomoću drvenih blokova.

Do izobličavanja je došlo tokom vjekova kako su nevješti autori blokova izmijenili originalni dizajn, što je rezultiralo time da ruke, simboli vlasti i drugi atributi izgube svoje značenje. Među mnogim izmjenama koje su se desile, kralj herc nije izgubio samo brkove, već je i sjekira koju je prvobitno držao postala mač.

Kralj srce se danas ponekad naziva i “kralj samoubica”, upravo zbog promjene sjekire u mač, tako da izgleda kao da sebi probada glavu mačem.

Možda vam se svidi

Comments are closed.