Zakon u FBiH: Da li za neiskorištene dane godišnjeg odmora možete dobiti novac

Korištenje godišnjeg odmora prema Zakona o radu Federacije BiH regulirano je članovima 47 – 54. koji propisuju da zaposlenik za svaku kalendarsku godinu ima pravo na plaćeni godišnji odmor. Trajanje odmora mora biti najmanje 20 radnih dana, a najduže 30 radnih dana. Radnik se ne može odreći prava na godišnji odmor niti mu se može uskratiti to pravo, piše Faktor.ba.

– Radniku se ne može izvršiti isplata naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora. Godišnji odmor može se koristiti u dva dijela. Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, prvi dio koristi bez prekida u trajanju od najmanje 12 radnih dana u toku kalendarske godine u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok je u Republici Srpskoj prvi dio godišnjeg odmora najmanje 10 radnih dana, drugi dio godišnjeg odmora koristi se najkasnije do 30. juna naredne godine. U vezi sa pravom na korištenje godišnjeg odmora, odnosno u slučaju osporavanja korištenja istog, zaposlenici se mogu obratiti nadležnim inspekcijama rada i tražiti obavljanje usmjerenog inspekcijskog nadzora kod poslodavca – kazali su za Faktor iz Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH.

Možda vam se svidi

avatar