Zaključci Vlade KS o naloženim mjerama vezanim za tragičnu smrt učenika

Nakon što su Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade i Minstarstvo unutrašnjih poslova Vladi Kantona Sarajevo dostavili informaciju o preduzetim aktivnostima vezanim za tragični događaj samoubistva učenika Mahira Rakovca i istražnih radnji koje se vode u vezi sa tim, Vlada Kantona Sarajevo donijela je sljedeće zaključke koje agencija Patria prenosi u cijelosti:

1.  Nalaže se Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS i Upravi za inspekcijske poslove da nastave za inspekcijskim pregledima Internacionalne osnovne škole u Sarajevu, te da se izvrši pojačan inspekcijski nadzor u ostalim privatnim osnovnim i srednjim školama, kao i u javnim školama čiji je osnivač Skupština Kantona Sarajevo.

2. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS u izmjenama Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, koje su u toku, treba dodatnu pažnju da posvete mogućim korekcijma dijelova zakona u svrhu boljeg uređenja protoka informacija i komunikacije unutar odgojno-obrazovnog procesa u školama.

3. Nalaže se Ministarstvu pravde i uprave i Ministrastvu za rad, socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica Kantona Sarajevo da, nakon što naprave stručnu analizu postojećeg, predlože moguća poboljšanja Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku koji su u sukobu sa zakonom, a koje će Vlada KS uputiti prema Vladi Federacije na dalje postupanje.

4.  Od svih aktera i nosioca  aktivnosti  Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2014- 2016. godine Vlada traži izvještaj o provedenim mjerama i aktivnostima koje su predviđene ovim Planom, te da joj preko Ministarstva pravde i uprave u roku od sedam dana taj Izvještaj bude dostavljen.

5. Od Ministarstva unutrašnjih poslova KS i Tužilaštva Kantona Sarajevo se očekuje da nastave započete radnje vezane za istragu i okolnosti samoubistva učenika Mahira Rakovca zadržavajući objektivan i profesionalan pristup istrazi i akterima u njoj.

(PATRIA)

Možda vam se svidi

Leave A Reply