Zabrinuti u Udruženju ‘Naša djeca’: “Naše ime se zloupotrebljava”

Poručili su da su od nekolicine sugrađana obaviješteni da se u gradskim ugostiteljskim objektima nudila kupovina dječjih bojanki u korist podrške radu Udruženja Naša djeca – Our kids u BiH.

Radi se o prodavačima opunomoćenim ispred Agencija AD Kard, koji koriste ime Udruženja Naša djeca – Our kids u BiH, navodeći da sredstva od kupovine navedena agencija uplaćuje u svrhu pomoći Udruženju. Ipak, radi se o zloupotrebi imena Udruženja Naša djeca – Our kids u BiH i zbog toga smo dužni sugrađane pozvati na oprez. Udruženje će u svrhu zloupotrebe podnijeti kaznenu prijavu, rekao je jedan od roditelja iz Udruženja.

Udruženje Naša djeca nastalo je s ciljem rješavanja problema djece u školskoj i predškolskoj dobi u Mostaru. Jedan od ciljeva je i promicanje važnosti uključivanja roditelja školske djece kao ravnopravnog partnera institucijama u procesu reforme obrazovnog sistema. Radi ostvarivanja cilja Udruženje se zalaže i za saradnju sa institucijama koje pomažu ili mogu pomoći u promicanju prava djece, poticanju i podupiranju djelovanja roditelja, depolitizaciji škola, te boljoj komunikaciji između školskog i nastavnog osoblja i roditelja.

Kažu i da ciljeve ostvaruju kroz saradnju sa školskim i drugim ustanovama koje brinu o djeci i porodici, te organizacijom javnih predavanja i rasprava i inicijativa u području obrazovnja i drugih aktivnosti koje pomažu kvalitetnijem obrazovanju.

Možda vam se svidi

Leave A Reply