Zabranjene posjete hospitaliziranim bolesnicima u kantonalnoj bolnici Zenica

0

Poštovani korisnici naših zdravstvenih usluga i posjetioci naše web stranice. U skladu sa aktom Ministarstva zdravstva Ze-do kantona br: 11-37-4544-2/15 od 11.03.2015.godine, i preporukom za postupanje Zavoda za javno zdravstvo Ze-do kantona, a zbog trenutne epidemiološke situacije i kretanja influence u Federaciji BiH obavještavamo vas da se zabranjuje posjeta svim hospitaliziranim bolesnicima do daljnjeg u svim Službama u Bolnici, a u cilju sprečavanja širenja influence u Bolnici.

Menadžment kantonalne bolnice Zenica