Za subvencije Željeznicama 22.000.000 KM

Federalna vlada usvojila je Program utroška sredstava tekućeg transfera namijenjenog Željeznicama FBiH za 2017. godinu, čija je svrha provođenje Zakona o financiranju željezničke infrastrukture i sufinanciranju putničkog i kombiniranog prometa.

Po ovom zakonu, Federacija BiH financira održavanje željezničke infrastrukture, sufinancira željeznički putnički i kombinirani promet, kao i rad Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo po Sporazumu FBiH i RS-a o uspostavljanju zajedničke željezničke javne korporacije.

Od ukupno 22.000.000 maraka, JP ŽFBiH je namijenjeno 21.240.000 maraka, od čega za financiranje održavanja željezničke infrastrukture 19.240.000, sufinanciranje obavljanja usluga željezničkog putničkog prometa 2.000.000 i sufinanciranje obavljanja usluga željezničkog kombiniranog prometa 100.000 maraka.

Bosanskohercegovačkoj željezničkoj javnoj korporaciji kao učešće Federacije BiH u njenom financiranju raspoređeno je 660.000 maraka.

Ova sredstva korisnicima će biti prebacivana u jednakim mjesečnim iznosima.

Možda vam se svidi

Leave A Reply