Za potrebe Odsjeka za inspekcije Općina Kakanj nabavila luminometar – aparat za brzu provjeru higijene u ugostiteljskim objektima i drugim javnim mjestima

Radi poboljšanja i prevencije higijensko–sanitarnog stanja i smanjenja svih oblika rizika od nastanka zaraznih bolesti, Općina Kakanj je za potrebe Odsjeka za inspekcije izvršila nabavku luminometra – aparata za brzu provjeru higijene. Ovaj aparat će isključivo koristiti sanitarna inspekcija prilikom kontrole radnih i drugih površina u ugostiteljskim objektima i na drugim javnim mjestima. Nabavkom ovoga instrumenta moguće je na licu mjesta utvrditi higijensko stanje kontrolisanog objekta i pravovremeno poduzeti odgovarajuće mjere.

Objekti koji budu kontrolisani na ovaj način, a koji budu zadovoljavali određene parametre koji su definisani podzakonskim aktima, dobit će naljepnicu na ulaznim vratima kako bi svaki posjetitelj znao da se radi o čistom objektu i da se u tom objektu ispunjavaju higijenske norme. Ovo će biti i jedna vrsta motivacije za vlasnike ugostiteljskih objekata i drugih objekata da se u što većoj mjeri posvete konstantnom održavanju higijene u svojim objektima.

Ukoliko objekat ne zadovoljava parametre vlasnik će, pored određenih mjera poduzetih od strane sanitarne inspekcije, biti dužan i da nadoknadi troškove uzorkovanja, a u suprotnom neće biti obavezan.

Vlasnici objekata koji mogu biti kontrolisani na ovaj način mogu i sami pozvati sanitarnu inspekciju da se izvrši provjera higijene, ali i vode (ukoliko sumnjaju u njenu ispravnost) i isti neće biti obavezni na bilo kakvu naknadu troškova.

Smatramo da će se ovom aktivnošću poboljšati higijenski aspekt u zajedničkim i javnim objektima u Kaknju.

Izvor Press Općine Kakanj
Možda vam se svidi

Leave A Reply