Vremeplov: UŽOK-kakanjska brigada sa 600 članica

Udruženje žena općine Kakanj (UŽOK) u periodu Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina  vrijednim radom iskazivalo je svoja patriotska osjećanja. Bila je to brigada koja nije bila vojna formacija, ali je bila veoma važna i zaslužna jer je sa svojih 600 članica činila jedan od važnih bedema u odbrani i opstanku.

Za borce na ratnim linijama i ranjenike u bolnicama žene UŽOK-a izradile su 1 520 vunenih jastuka, isplele su 4 000 kapa, 2 000 rukavica, 335 đempera, 190 pulovera…

U akcijama su sakupile 425 ćebadi, 631 peškir, 25 šlifera, 14 000 dijelova escajga, 1 629 tanjira, 467 šolja, 350 čaša, te više od hiljadu drugih predmeta za kuhinju.

Radilo se i na prikupljanju zimnice…

Žene iz UŽOK-a pomagale su u ratnom periodu i izbjeglicama, bilo je akcija kada se u jednom danu pripadnicima Armije RBiH uručivalo na prvoj liniji i pet hiljada kolača, UŽOK je bio na ratištima Trećeg i Sedmog korpusa, stigao je i u Mostar, posjećivani su ranjenici u kakanjskom vojnom stacionaru i bolnici u Zenici.

Comments are closed.