Vrana koja zna Arhimedov zakon (VIDEO)

Prije nekoliko mjeseci BBC je objavio reportažu sa vranom koja riješava razne probleme stavljene pred nju. U sličnom maniru sproveden je još jedan eksperiment, u kojem je vrana, samo naizgled jednostavne probleme, morala da riješi.

U sklopu riješavanja problema morala da je da shvati kako veličina, težina i gustina utiču na predmete koje ubacuje u vodu da bi došla do nagrade.

Naučila je da stavljanje kamenja u sud povećava nivo vode, kao i činjenica da teže kamenje bolje radi posao od lakšeg.

Comments are closed.