Vlada FBiH prihvatila zaduženje od 20.000.000 eura kod EBRD-a za javni prijevoz u Sarajevu

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici koja je održana u Sarajevu, donijela dvije odluke o raspodjeli dijela sredstava utvrđenih budžetom Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine”.

Prvom odlukom utvrđena je raspodjela 1.625.000 KM, na ime finansijske pomoći budžetima, te finansiranje projekata od značaja za razvoj kantona, a drugom raspodjela 3.325.000 KM na ime dodjele finansijske pomoći te finansiranje projekata od značaja za razvoj gradova i općina.

Utvrđena je i raspodjela sredstava kantonima, gradovima i općinama u iznosu od 3.000.000 KM s ciljem poticanja razvoja biljne proizvodnje, na što je Vlada FBiH obavezana zaključkom Parlamenta FBiH od 17. 7. 2019. godine.

Danas je donesena odluka o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u budžetu FBiH za ovu godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije javnim preduzećima – za uvezivanje radnog staža. Time je dodijeljeno 4.089.051,78 KM za uplatu doprinosa za PIO/MIO za penzionisanja 285 radnika za šest firmi.

Privrednom društvu ”Granit” d.d. Jablanica – u stečaju odobrena je dodjela 133.112,50 KM, za uplatu doprinosa za PIO/MIO za pet radnika, Otvorenom dioničkom društvu Konfekcija Borac Travnik, 450.195,65 KM za 67 radnika, Zraku d.d. Sarajevo 36.429,07 KM za četiri radnika, IP Krivaja d.o.o. Zavidovići u stečaju 1.006.292,12 KM za 72 radnika, KTK Visoko d.d. Visoko 175.348,12 KM za 22 radnika i Hidrogradnji d.d. Sarajevo u stečaju 2.287.674,32 KM za uplatu doprinosa za 115 radnika. Usvojene su i dvije odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele za pomoć u liječenju boraca-branitelja i za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija kojima je unutrašnjom preraspodjelom predviđeno povećanje ovih sredstava za ukupno 1,2 miliona KM.

Federalna vlada prihvatila je zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Javni prijevoz Sarajevo – Dio 2 u iznosu od 20.000.000 eura.

Donesena je i odluka o odobravanju izdvajanja iz Tekuće rezerve Federalnom ministarstvu kulture i sporta za nagrade sportistima za ostvarene vrhunske sportske rezultate u ukupnom iznosu od 230.000 KM.

Data je saglasnost na prijedlog Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH utvrđenog između pregovaračkih timova Vlade FBiH i Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH.

Donesene su dvije odluke o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve i to 60.000 KM za nabavku peleta u sezoni 2019.-2010. Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić i 40.000 KM za podršku u radu Pučke kuhinje Mostar.

Vlada FBiH je utvrdila i Prijedlog zakona o porezu na ugljikovodonike u FBiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku, prenosi “Avaz“.

Izvor

Možda vam se svidi

Leave A Reply