Vlada FBiH donijela novi Pravilnik o bolovanjima

Federalna vlada donijela je Pravilnik kojim se uređuju način, postupak i medicinski kriteriji za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika, dužina trajanja privremene spriječenosti za rad, drugostepeni postupak, vršenje nadzora i druga pitanja u vezi sa ovom spriječenošću.

U razlozima za donošenje ovog pravilnika je navedeno da su uvidom u primjenu dosadašnjeg, uočeni nedostaci u načinu, postupku i medicinskim kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad kao i drugim pitanjima i da je zbog toga predložen novi tekst.

Federalno ministarstvo zdravstva je zatražilo od Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH da, u saradnji s kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja, analizira primjenu ovog pravilnika i predloži korekcije pravnih rješenja koje će otkloniti nedostatke na koje su upozoravali zavodi zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove.

U izradi inoviranog pravilnika učestvovali su predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH i predstavnici svih kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja.Ocijenjeno je da će nova rješenja osigurati jedinstvenost kriterija i procedura kod ocjene privremene spriječenosti za rad na cijelom području Federacije BiH.

Možda vam se svidi

Leave A Reply