Vlada FBiH dala saglasnost za privatizaciju BH Telecoma

Federalna vlada dala je saglasnost na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine s Planom privatizacije za 2016. godinu. Prilikom izrade ovog programa Agencija se rukovodila Reformskom agendom za Bosnu i Hercegovinu za period 2015.-2018. godina, Akcionim planom za njenu realizaciju, te Zaključkom Vlade Federacije BiH od 18.6.2015. godine. Naime, prilikom razmatranja Informacije o primjeni Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH, privredna društva su podijeljena u tri kategorije. Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH zadužena je da pripremi Plan privatizacije, s prijedlozima modela i načina privatizacije za osam privrednih društava iz treće kategorije, prenosi agencija Patria.

U Plan privatizacije preduzeća za 2016. godinu uključeno je šest od osam preduzeća:

To su Bosnalijek d.d. Sarajevo, Energopetrol d.d. Sarajevo, Energoinvest d.d. Sarajevo, Aluminij d.d. Mostar, Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo, Energoinvest Comet d.d. Sarajevo i ArcelorMittal d.o.o. Zenica.

Ovim planom nisu obuhvaćeni Energoinvest Comet d.d. Sarajevo i ArcelorMittal d.o.o. Zenica.

Na osnovu Reformske agende Planom privatizacije za 2016. godinu predviđena je i priprema za prodaju dijela kapitala telekom operatera, odnosno priprema za eventualnu privatizaciju BH Telecoma d.d. Sarajevo i HT d.d. Mostar.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za ovu godinu kojim su predviđeni ukupni prihod i kapitalni primici u iznosu od 7.709.200 KM i ukupni rashod i kapitalni izdaci u istom iznosu.

Agencija za privatizaciju je zadužena da pripremi i Vladi dostavi plan izmjena svih zakonskih rješenja koja se tiču pasivnog podbilansa.

(Foto: N1)

Možda vam se svidi

Leave A Reply