Vijeće vjerovnika Hotela ERO objavilo prodaju pokretne imovine

0

Kako je saopšteno na predmet prodaje mogu se javiti sve fizičke i pravne osobe, a imovina se može pregledati u razdoblju od 1. do 6. aprila u vremenu od 10 do 16 sati.

- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -

Nakon izvršenog uvida u imovinu, sve osobe mogu na recepciji Hotela dostaviti ponudu za imovinu koja je predmet interesa. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti i sa ličnim podacima i brojem kontakt telefona.

U ponudu je obavezno upisati predmet interesiranja, količinu i ponuđenu cijenu. Nakon uvida u dostavljenu ponudu, odbor vjerovnika će vrednovati sve pristigle ponude i odgovoriti na iste. Sve potrebne informacije mogu se dobiti od predstavnika Hotela ERO na recepciji, a sve troškove prodaje snosit će kupci. Po potrebi Odbor Vjerovnika može produžiti vrijeme za pregled imovine i dostavu ponuda.

Zgradu Ere nedavno je kupila Vlada HNK-a, pa će u istu u dogledno vrijeme biti smještene sve kantonalne institucije. Dio radnika je zbrinut, a dio nije. Oni su nedavno podigli glas i iskazali nezadovoljstvo, tvrdeći da su izigrani i da kolektivni ugovor potpisan sa Vladom FBiH, nije ispoštovan