VIDEO: Ko drži monopol u FBiH: Žestoki rat notara i advokata!

Odlukom Ustavnog suda ukinuta je odredba prema kojoj notarski ispit mogu polagati samo osobe koje su bile notarski pomoćnici, a to znači da završni ispit za stjecanje zvanja notara mogu polagati sve osobe koje imaju položen pravosudni ispit i pet godina rada u struci.

No, notari su bijesni zbog usvojene odredbe koja predviđa da će ubuduće dokumente, kao što su različite vrste ugovora, poslovne isprave, poput statuta i slično, moći sastavljati i advokati  ili pravnici koji obavljaju bilo koju drugu dužnost, a prema dosadašnjim odredbama Zakona, samo su notari imali ovlasti sastavljati ovakve dokumente i svoje usluge masno naplaćivati, piše Slobodna Bosna.

Prema odluci Ministarstva pravosuđa FBiH, trenutačna visina notarskih tarifa određuje se prema vrijednosti ugovora. Za ugovore vrijednosti do pet hiljada maraka naknada iznosi 200 KM, za one od 5 do 50 hiljada naknada je 250 KM, a za one od 50 do 150 hiljada maraka, naknada je 350 KM. Za ugovore iznad 150 hiljada KM dodaje se po 50 maraka za svakih 100 hiljada KM vrijednosti. Ove se cijene u konačnom obračunu povećavaju za vrijednost PDV-a.

U žalbi Ustavnom sudu, između ostalog, navedeno je kako zakonodavac osporenim odredbama Zakona uskraćuje pravo građanima i pravnim osobama po vlastitom izboru odlučiti hoće li odgovarajuće usluge zatražiti od advokata ili notara te ih upućuje notarima, čime, “suprotno evropskom konkurencijskom pravu, uspostavlja monopolistički položaj notara za iznimno širok krug pravnih poslova i radnji, a za čije su obavljanje jednako kompetentni i advokati”.

Kako se i očekivalo, ta se odluka ni najmanje nije dopala notarima koji najavljuju da će se svim pravnim sredstvima boriti protiv ove odluke Ustavnog suda. Članica Notarske komore BiH Vesna Softić. gostujući u Dnevniku TV1, otvoreno je rekla kako je Ustavni sud takvu odluku donio pod pritiskom advokatskog lobija, piše Slobodna Bosna.

” Apelaciju je 2010. godine ispred advokata podnijela tadašnja potpredsjednica FBIH Spomenka Mićić. Pravni interes za jednu takvu apelaciju uopšte nije bio vidljiv. Za svaki postupak koji se vodi kod bilo koje strane mora se vidjeti šta je pravni interes onoga koji neki postupak pokreće. Mi smo u tome momentu kada je pokrenuta apelacija koja je tvrdila da su advokati time što su počeli da rade kao notari izgubili pravo da rade poslove koje su do jučer radili, zapravo je zanemarila sve ono što je bitno u svemu ovome; da je advokatska profesija privatna, da je notarska profesija javna, da je uvedena kao javna upravo zbog toga što se ocijenilo u reformi pravosuđa da nam je kvalitet tih pravnih poslova na izuzetno niskom nivou, da nam je prevelik broj sporova koji iz toga proističu, da se takvi pravni poslovi ne provode u zemljišnim knjigama jer su neprovodivi, da su nam registri neažurni i da registracije idu sporo”, rekla je Vesna Softić.

Na pitanje kako notari odgovaraju na učestale kritike da je tačno određen broj notara, da su cijene usluga previsoke i da će to građani biti na dobitku ako se ukine monopol notara, Softićeva je odgovorila kako smatra da su to “populističke priče”. ” U Saveznoj Republici Njemačkoj ima 80 miliona stanovnika i najmanje 70 posto pokrajina u Njemačkoj imaju notarijat sa apsolutno istim nadležnostima kao što mi imamo u FBIH, što znači da najmanje 50 miliona stanovnika Njemačke, ako hoće da kupi ili proda mora ići kod notara, ako hoće pod hipoteku mora ići kod notara, ako hoće da registruje akcionarsko društvo također. Država sa najvišim standardima ljudskih prava i demokratije, kod njih je to ustavno i nikad niko nije postavio od advokata pitanje protuustavnosti ali kod nas je to protuustavno”.

Možda vam se svidi

Leave A Reply