Veterinarski fakultet ove godine obilježava 70 godina

Na Veterinarskom fakultetu Sarajevo su uvjereni i čvrsti u opredjeljenju da nastavni proces mora biti zasnovan na nauci, praksi, modernim laboratorijama i savremenim klinikama – kaže dekan tog fakulteta Nihad Fejzić .

Fejzić ističe da su se standardi kvaliteta edukacije na tom fakultetu pomjerali kontinuirano iz godine u godinu, a sada već iz mjeseca u mjesec.

– U 2018. godini smo otvorili Istraživački institut veterinarskog fakulteta, koji će generirati činjenice, znanja i preporuke koje će biti osnova svima koji donose važne odluke iz ove oblasti za naše društvo. Institut će se baviti sa nekoliko važnih oblasti: infektivne bolesti životinja, zoonotske bolesti koje su zajedničke ljudima i životinjama, implementacija koncepcije jedinstvenog zdravlja, pratiti i istraživati antimikrobnu rezistenciju, davati preporuke za dobrobit životinja i kontrolu i prevenciju bolesti koje se prenose hranom. U tom smislu, pored edukacije,  doprinosit će ekonomiji BiH i našim proizvođačima i prevenirati oboljenja kod ljudi – kaže Fejzić.

Dekan fakulteta Nihad Fejzić

Kad je riječ o međunarodnoj saradnji on naglašava da se svakodnevno stvaraju mogućnosti za partnerstva u velikim istraživačkim i stručnim projektima te da se konkuriše na projektne fondove. Tako je potpisan ugovor o saradnji sa najvećim kineskim istraživačkim institutom za infektivne bolesti životinja.

– Radit ćemo zajednički na uspostavljanju BiH veterinarskog istraživačkog centra koji će biti partner u programu Vlade Kine i 16 zemalja južne i istočne Evrope. Pet naših studenata je već na jednogodišnjoj razmjeni na prestižnom veterinarskom fakultetu u Kini. Ovo je samo jedan od primjera šta znači imati istraživačke institute i koliki može biti njihov doprinos našoj i svjetskoj nauci – ističe.

Dekan Fejzić naglašava da su posebno ponosni na klinike fakulteta  i ulaganja koja su  napravili za unapređenje infrastrukture: digitalna radiološka dijagnostika, CT, najširi spektar hematoloških i biohemijskih analiza, veterinarska stomatološka analiza, oprema za anesteziju i monitoring i drugo.

Također u protekloj godini zaposlili su 12 asistenata i saradnika, među njima dvije zlatne značke UNSA i svi su oni već polaznici doktorskog studija.

– Ova godina je posebno važna za naš fakultet. U novembru ćemo obilježiti 70 godina od osnivanja fakulteta, koji je jedan od osnivača Univerziteta u Sarajevu. Ponosni smo na generacije naših nastavnika koji su svoje profesionalne i životne karijere nesebično trošili da budemo ovo što smo danas. Tim povodom, fakultet će pored svečane akademije organizovati i dvodnevnu međunarodnu konferenciju pod radnim nazivom: „Pogled u našu budućnost” na kojoj očekujemo veliki broj međunarodnih i domaćih istraživača i pozivnih predavača. Naša tradicija je i naša odgovornost – ističe Nihad Fejziću razgovoru za Fenu.

On također naglašava da se velike promjene dešavaju u organizaciji poslovanja Univerziteta u Sarajevu koji u ovoj godini prelazi na trezorsko poslovanje. Tako da će Veterinarski kao i ostali fakulteti nastaviti poslovati kao organizaciona jedinica UNSA. S obzirom da pored nastavne i istraživačke djelatnosti taj fakultet kroz svoje laboratorije i klinike provodi i veterinarsku djelatnost i pruža brojene usluge svim nivoima vlasti u BiH i proizvođačima, Statut univerziteta je prepoznao ove specifičnosti i sredstva iz veterinarske djelatnosti koje fakultet ostvaruje ostaju na raspolaganju fakultetu za dalji razvoj.

Fejzić naglašava da određene zabrinutosti o efikasnosti novog sistema poslovanja postoje, ali da je motivacija za napredak i razvoj jača od njih.

Možda vam se svidi

avatar