Usvjen Elaborat o procjeni šteta nastalih poplavama. Šteta je 28.571.586,03 KM.

S obzirom na obim štete i iznos na koji je ista procijenjena, potrebno je sanirati nastalu štetu kroz obezbjeđenje određenih finansijskih sredstava u skladu sa izvršenom procjenom i mogućnostima. Ukupan procijenjeni iznos šteta nastalih usljed obilnih padavina – poplave je 28.571.586,03 KM.

Nakon proglašenja prirodne nesreće na području općine Kakanj 14.05.2014. godine formirano je 8 stručnih komisija za evidentiranje i procjenu štete. Zadatak stručnih komisija je bio da u saradnji sa predsjednicima savjeta MZ-a na terenu izvrše procjenu nastalih šteta na poljoprivrednim usjevima, stambenim, poslovnim, privrednim i drugim objektima, infrastrukturnim objektima i drugim objektima u državnom vlasništvu, na način da prikupljaju podatke o materijalnim štetama na određenim obrascima, dokumentuju utvrđene štete i vrše objedinjavanje podataka za utvrđene štete.

 ” S obzirom na obim štete i iznos na koji je ista procijenjena, potrebno je sanirati nastalu štetu kroz obezbjeđenje određenih finansijskih sredstava u skladu sa izvršenom procjenom i mogućnostima. Ukupan procijenjeni iznos šteta nastalih usljed obilnih padavina – poplave je 28.571.586,03 KM.” – kazao je Dženan Rahman, predsjednik komisije za procjenu šteta.

Općinska komisija je pregledala obrasce imenovanih stručnih komisija, a sve u cilju što potpunijeg sačinjavanja konačnog izvještaja o procjeni šteta od obilnih padavina – poplave na području općine Kakanj, te su podaci obrađeni kako bi se dobile tabele rezultata procjene štete.

“Elaborat sadrži: područja zahvaćena obilnim padavinama i poplavama, uzroke štete i datum nastanka štete, osnovne karakteristike uzroka štete, podatke o veličini zahvaćenog područja, ljudske žrtve, lakše i teže povrijeđene osobe, oboljele, broj domaćinstava i osoba zahvaćenim poplavama, angažovane snage i sredstva, pomoć u spašavanju stanovništva i materijalnih dobara, bolesti stanovništva i životinja, premještanje i evakuaciju, prekide proizvodnje, nastave u školama, stručnu kontrolu, te konkretne mjere sa finansijskim pokazateljima.” – kazala je članica komisije za procjenu šteta Alma Bašić.

Namjera je da se navedenim Elaboratom utvrdi tačna vrsta i veličina šteta na materijalnim dobrima, u vrijednosnim pokazateljima, područje, vrijeme i uzroke nastanka štete, koja se određuje prema korisnicima i vlasnicima materijalnih dobara na kojima je šteta nastala. Krajnji rezultat, odnosno cilj je da se utvrde konkretne mjere za otklanjanje nastalih šteta, te utvrđivanje gubitaka u društvenom bogatstvu.

Općinsko vijeće (16)

Također je potrebno napomenuti da se komisija nije mogla u svim slučajevima upuštati u preciznu procjenu oštećenja od ove prirodne nesreće, kada su u pitanju objekti koji su već bili oštećeni ili usljed klizišta ili usljed rudarskih radova. Određen broj slučajeva je bio ili je još uvijek u sudskom postupku sa Općinom ili ZD “RMU “Kakanj” d.o.o. Kakanj, tako da će se ti slučajevi biti posebno tretirani od strane sudskih vještaka odgovarajuće struke, ako dođe do eventualne nadoknade štete.

“Nama sada predstoji možda i zahtjevniji dio posla nego kada su bile poplave. ” – kazao je na zadnjoj sjednici OV-a općinski načelnik Nermin Mandra.

Općina Kakanj I Komisija za izradu eleborata o nastalim štetama na području Općine Kakanj su nedavno objavili spisak I procjenu šteta po mjesnim zajednicama, odnosno po domaćinstvima. Spisak možete pogledati klikom OVDJE.

kakanj-x

Možda vam se svidi

Comments are closed.