5 C
Kakanj
Nedjelja, 9 Maja, 2021

U toku radovi na rekonstrukciji i proširenju dionice puta Zgošća-Tršće u dužini od oko 1.600 metara

U toku su radovi na rekonstrukciji i proširenju dionice puta Zgošća-Tršće u dužini od oko 1.600 metara. Radovi će obuhvatiti i probijanje nove trase na pojedinim dijelovima kako bi se smanjila niveleta puta, a planirano je i uklanjanje “stropnog” dijela na jednom od kamenih tunela, te proširenje drugog kamenog tunela. Radi se o veoma zahtjevnim radovima obzirom na karakter i konfiguraciju terena. Radove finansira Općina Kakanj.

Dok traju radovi uvodene su privremene mjere regulisanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova i to:

  • zabrana saobraćaja u oba smjera na dionici od naselja Zgošća do skretanja za naselje Zagrađe od 1.8.2017. godine do završetka radova, odnosno do uspostavljanja nove trase, a orijentaciono do 30 dana,
  • saobraćaj prema gradu od naselja Halinovići, Zagrađe, Semetiš, Tršće i drugih naseljenih mjesta koja gravitiraju ovom području usmjerava se na cestovni pravac Tršće- Makljen-Gornji Banjevac- Kakanj i obrnuto,
  • saobraćaj od i do naselja Crnač usmjerava se na cestovni pravac Crnač-raskrsnica Čizmići-Alagići-Kakanj.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da obrate pažnju na postavljenu vertikalnu saobraćajnu signalizaciju na ovom dijelu ceste i  da se ponašaju u skladu sa saobraćajnim znakovima i znakovima koja daju ovlaštena lica.

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO