U toku radovi na izgradnji 4 stana za socijalno ugrožene porodice Roma

U naselju Varda bilježimo intenzivne radove na izgradnji stambenog objekta sa 4 stambene jedinice u koje će biti smještene socijalno ugrožene porodice Roma.

Radove  finansira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, dok je Općina Kakanj implementator projekta.

Izvođač radova je preduzeće “Trgošped” Kakanj. Vrijednost ugovora iznosi 128.436,57 KM.

Lista korisnika ova 4 stana je već sačinjena i verificirana. Prema listi, ova 4 stana će koristiti Ramić Hašim, Ramić Avdo, Agić Juso i Ramić Džemal, svi trenutno nastanjeni na Vardi.

Stanovi će korisnicima biti dodijeljeni na korištenje, dok će vlasnik stanova biti Općina Kakanj.

Ovo je druga zgrada koja se gradi sa ciljem stambenog zbrinjavanja Roma.

Prije nekoliko mjeseci izgrađena je zgrada u koju je uselilo 12 porodica Roma.

Značajna novčana sredstva koja su došla u Kakanj su rezultat ozbiljnog pristupa općinske administracije rješavanju problema stanovanja u naselju Varda, te nastojanja da se ova lokacija urbanizira i uredi, što su donatori prepoznali, te u konačnici uvrstili Kakanj među općine u kojima će graditi stambene jedinice za Rome.

Izgradnja novih objekata za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih porodica Roma rezultira stvaranjem uslova za rušenje bespravno izgrađenih i neuslovnih objekata u naselju Varda. U proteklom periodu uklonjeno je nekoliko ovakvih objekata.

Nakon decenija izbjegavanja suočavanja sa problemima bespravne gradnje, 2013. i 2014. godinu u Kaknju su obilježile aktivnosti na uvođenju reda u oblasti gradnje.

Nagomilane probleme bespravne gradnje nije moguće riješiti u kratkom periodu. No, postoji odlučnost i sistemski pristup. Problem se rješava kroz legalizaciju bespravno izgrađenih objekata tamo gdje je moguća legalizacija u skladu sa zakonskim propisima, rušenjem objekata koje nije moguće legalizirati, te izgradnjom stambenih objekata za socijalno ugrožene Rome koji žive u bespravno izgrađenim i neuslovnim objektima.

Decenijama niko nikad nije ni pokušao rješavati problem bespravne gradnje, niti problem stambenog zbrinjavanja Roma i općenito uređenje dijela naselja Varda u kojem žive Romi.

IMG_8903 IMG_8901 IMG_8902

Možda vam se svidi

Comments are closed.