U šest kantona u FBiH oštećeno više od 10.000 kuća i 800 stanova

Iz Vlade FBiH saopšteno je da je pojedinačno najveća šteta na stambenim objektima u Posavskom kantonu.

Podatke o broju kuća i stanova koje je potrebno hitno sanirati i procjenu sredstava potrebnih za njihovu obnovu nisu dostavile opštine Doboj-Jug, Usora, Srebrenik i Travnik.

Vlada FBiH ponovo je pozvala načelnike ovih opština da dostave tražene podatke i, na taj način, doprinesu ubrzanju saniranja štete izazvane prirodnom nesrećom.

Kompanija “BH gas” imala je prošle godine gubitak od 14.850.950 KM, navodi se u izvještaju o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u 2013. godini, koji je usvojila Vlada FBiH.

Ovaj dug biće dijelom pokriven iz neraspoređene dobiti ranijih godina (4.500.000 KM) i rezervi (2.700.000 KM), a 7.650.950 KM predstavlja nepokriveni gubitak.

U izvještaju je navedeno da je 2013. godina za “BH Gas” bila najteža od njegovog osnivanja do danas.

Privredna društva namjenske industrije u FBiH prošle godine imala su gubitak od 509.092 KM, koji je manji za 94 posto pojednih društava namjenske industrije u FBiH za poslovnu 2013. godinu, koji je usvojila federalna Vlada.

Ukupan prihod ostvaren u ovom periodu iznosio je 102.676.317 KM i manji je za 12 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

Prihod ostvaren od izvoza u 2013. godini iznosio je 82.275.050 KM i manji je za 13 posto, a ukupni rashodi iznose 103.185.409 KM i manji su 17 posto u odnosu na isti period 2012. godine.

Prošle godine su rudnici uglja u FBiH u ukupnom bilansu iskazali gubitak od 55.101.115 KM, što je za 36 posto više nego u 2012. godini – navodi se u izvještaju o poslovanju privrednih društava iz oblasti rudarstva u kojima federalno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije vrši upravljačka prava po osnovu državnog kapitala /RMU “Banovići” d.d. Banovići/ i rudnika uglja u sastavu koncerna “Elektroprivreda BiH” za 2013. godinu, koji je usvojila federalna Vlada.

Rudnici uglja u sastavu koncerna “Elektroprivreda BiH” u FBiH iskazali su prošle godine gubitak od 55.452.459 KM, odnosno 31,23 posto više nego u prethodnoj godini.

Federalno Ministarstvo finansija upoznalo je Vladu FBiH o rezultatima aukcije trezorskih zapisa FBiH održane 9. septembra, na kojoj je ponuđeno 2.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu, odnosno ukupno 20 miliona KM.

Od pristiglih 12, prihvaćene su četiri ponude putem kojih je prodato svih 2.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20 miliona KM. Prosječna ponderisana kamatna stopa iznosila je 1,36 posto.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 10. juna 2015. godine, a cijelu emisiju zapisa kupio je bankarski sektor.

Možda vam se svidi

Comments are closed.