U Brnjicu održana teorijska edukacija iz oblasti uzgoja jagodičastog voća

U organizaciji firme “FRUTTI – FUNGHI” Visoko, 10. marta 2015. godine, u Osnovnoj školi “Rešad Kadić“ u Brnjicu, održana je teorijska edukacija iz oblasti jagodičastog voća.

Predavač je bio mr. sc. Adnan Maličević sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta iz Sarajeva.

Edukaciji je prisustvovalo oko 50 osoba. U uvodnom dijelu prisutne su pozdravili Fadil Merdić, šef Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj Općine Kakanj, i Edin Zukan, direktor firme “FRUTTI – FUNGHI” Visoko.

Predstavnici mikrokreditnih fondacija “Eki” i “Partner” su prisutnima predstavili svoje vrlo povoljne kreditne linije u oblasti poljoprivrede.

Općina Kakanj kontinuirano radi na traženju rješenja koja će nezaposlenim osobama, ali i drugima koji  žele da rade kako bi ostvarili dodatnu zaradu, omogućila da započnu vlastitu djelatnost.

Uz proizvodnju mlijeka koja je doživjela ekspanziju obzirom da je u protekle dvije godine porasla sa 18.000 na 90.000 litara otkupljenog mlijeka u jednom kvartalu, Općina Kakanj nudi još jednu oblast za ostvarenje prihoda.

Radi se o zasnivanju zasada jagodičastog voća. I ova vrsta proizvodnje u Kaknju ima tendenciju značajnog progresa obzirom da je u jesenjem periodu prošle godine na području Kaknja zasađeno 120 dunuma zasada maline što je fascinirajuće za općinu koja važi za primarno industrijsku sredinu.

Ovakva tendencija porasta zasada jagodičastog voća će imati uzlaznu putanju i u budućem periodu jer su na nedavnom sastanku u uredu načelnika dogovoreni modaliteti koji će omogućiti još jednostavnije zasnivanje zasada jagodičastog voća na području Kaknja.

Naime, općinski načelnik Nermin Mandra je nedavno razgovarao sa Edinom Zukanom, predstavnikom firme “Frutti Funghi” koja je smještena u naselju Podvinci, općina Visoko.

Ova firma je u značajnoj mjeri zaslužna za ekspanziju zasada jagodičastog voća na području Kaknja obzirom da je brojnim poljoprivrednim proizvođačima omogućila nabavku sadnica, sistema za navodnjavanje, mineralnog gnojiva i sl, sa odgodom plaćanja do momenta kada ista ova firma od kakanjskih proizvođača otkupi tržišni višak proizvoda.

Ovaj uspješni model će na osnovu zaključaka sa današnjeg sastanka sada biti poboljšan novim elementima.

Firma “Frutti Funghi” će obezbijediti podsticaj kroz povoljne cijene certiciranih sadnica, sistema za navodnjavanje, mineralnog gnojiva, te pružanje usluga praćenja i monitoringa zasnivanja zasada i uzgoja. Osim toga, ova firma će otkupiti sve tržišne viškove proizvedenog jagodičastog voća sa područja Kaknja.

Općina Kakanj će osigurati podsticaje koji će iznositi 200 KM po dunumu, a proizvođači mogu uz ovaj podsticaj ostvariti i kantonalni podsticaj koji iznosi 300 KM pod dunumu. Osim toga, poznata je činjenica da Općina Kakanj poljoprivrednu proizvodnju podstiče i kroz dodjelu mehanizacije i sl. Važno je sugerisati da se ovi podsticaji odnose samo na certificirane sadnice obzirom da su se na tržištu pojavile i sadnice koje nemaju certifikat i potrebnu kvalitetu.

Kako bi zasnovali zasade maline poljoprivredni proizvođači na vrlo prihvatljiv način mogu osigurati sredstva za vlastito učešće putem veoma povoljnih kreditnih linija koje u oblasti poljoprivrede nude mikrokreditne fondacije.

Ako se u obzir uzme činjenica je za zasnivanje zasada maline na jednom dunumu potrebno ulaganje u iznosu od 1.500 KM, te općinski i kantonalni podsticaji, povoljan AGRO kredit, te zagarantirani otkup tržišnog viška proizvoda, ova ponuda zaista nudi nezaposlenim osobama odličnu priliku za osiguranje egzistencije.

Foto: Zabilježeno na edukaciji

Edukacija,jv6 Edukacija,jv1 Edukacija,jv2 Edukacija,jv3 Edukacija,jv4 Edukacija,jv5

 
Možda vam se svidi

Comments are closed.