U BiH 636.726 internet pretplatnika i 2.782.107 korisnika interneta

0

U Bosni i Hercegovini prošle godine bilo je 636.726 internet pretplatnika i 2.782.107 korisnika interneta odnosno stopa korištenosti interneta iznosi 72,41 odsto, objavila je danas Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) BiH. “Kada je u pitanju pristup internetu, u 2015. godini dominantna vrsta internet pristupa bio xDSL, čiji broj pretplatnika čini 58,54 odsto od ukupnog broja internet pretplatnika, dok se na drugom mjestu pretplatnici kablovskog pristupa – 31,56 odsto od ukupnog broja internet pretplatnika.

Korištenje širokopojasnog pristupa internetu je u stalnom porastu, o čemu svjedoči podatak da stepen korištenosti širokopojasnog pristupa iznosi 16,82 odsto”, stoji u saopštenju RAK i dodaju da je prošle godine u BiH djelovalo 70 pružalaca internet usluga.  Agencija očekuje da će dalja liberalizacija tržišta telekomunikacija i uvođenje novih tehnologija omogućiti prisustvo kvalitetnih usluga i time nastaviti pozitivna kretanja u primjeni interneta u Bosni i Hercegovini. “Ponuda bržeg i jeftinijeg pristupa internetu je preduslov razvoja informacionog društva, a samim tim i napretka ekonomije i društva u cjelini”, ističu u RAK-u. (Nezavisne.com)