Tužilaštvo traži da se Atifu Dudakoviću ograniči kretanje

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 24. oktobra optužnicu koja optužene: Atifa Dudakovića, Ekrema Dedića, Sanela Šabića, Ibrahima Šiljdedića, Safeta Salihagića, Adisa Zjakića, Hasana Ružnića, Redžepa Zlojića, Samira Solakovića, Fatmira Muratovića, Muharema Aleševića, Huseina Balagića, Alu Hodžića, Edina Domazeta, Ejuba Koženjića, Ibrahima Nadarevića i Saida Mujića tereti da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti, saopćeno je iz tog suda.

Tužilaštvo je zatražilo da se Dudakoviću i ostalima produže mjere zabrane sastajanja s određenim osobama, zabrani kontakt sa svjedocima, čak i preko posrednika, zabrani približavanje svjedocima na 100 metara, kao i kontakt s medijima i javna obraćanja.

Zatraženo je i da se Dudakoviću i ostalima odredi zabrana napuštanja mjesta boravišta i putovanja u inozemstvo te da im se oduzmu putne isprave, kao i da im se uvede obaveza da se dva puta sedmično javljaju u policijsku stanicu.

Odbrane većine optuženih nisu se protivile zabrani kontakta sa svjedocima, kojih ima 447, ali je advokatima posebno sporna zabrana napuštanja boravišta, između ostalog, zbog zdravstvenog stanja nekih optuženih, kao i potrebe da se kreću izvan općina prebivališta da bi zaradili za život. Očekuje se da Sud odluku o prijedlogu Tužilaštva donese u naredna dva do tri dana.

Optuženi Atif Dudaković tereti se za krivično djelo zločini protiv čovječnosti i ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

U optužnici se, navodi da su optuženi: Atif Dudaković, u svojstvu komandanta 5. korpusa Armije BiH i komadant i rukovodilac vojne operacije „Sana 95“; Ekrem Dedić, u svojstvu pomoćnika komandanta za logistiku 5. bataljona Vojne policije 5. korpusa Armije BiH; Sanel Šabić, Ibrahim Šiljdedić, Safet Salihagić, Adis Zjakić, Hasan Ružnić, u svojstvu vojnog policajca 5. bataljona Vojne policije 5. korpusa Armije BiH; Redžep Zlojić, Ale Hodžić, Edin Domazet, Ejub Koženjić u svojstvu pripadnika 510. brigade 5. korpusa Armije BiH; Samir Solaković u svojstvu pripadnika 501. brigade 5. korpusa Armije BiH; Fatmir Muratović, u svojstvu komandanta 2. bataljona 506. brigade 5. korpusa Armije BiH; Muharem Alešević, u svojstvu pripadnika 2. bataljona 506. brigade 5. korpusa Armije BiH; Husein Balagić u svojstvu pomoćnika komadanta za obavještajne poslove 510. brigade 5. korpusa Armije BiH; Ibrahim Nadarević u svojstvu komandanta 517. brigade 5. korpusa Armije BiH i Said Mujić u svojstvu pomoćnika načelnika Štaba za operativno – nastavne poslove 517. brigade 5. korpusa Armije BiH za vrijeme rata i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini između Vojske Republike Srpske i Armije BiH, u okviru širokog i sistematičnog napada vojnih snaga 5. korpusa Armije BiH, zajedno s pridodatim jedinicama 7. korpusa Armije BiH i pridodatim jedinicama MUP-a R BiH koje su bile pretpočinjene 5. korpusu Armije BiH, a koji napad je trajao od 13. septembra 1995. godine do polovine novembra 1995. godine, usmjerenog protiv civilnog stanovništva srpske nacionalnosti koje je živjelo na teritoriji općine Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski Most, znajući za taj napad i da njihove radnje čine dio tog napada, kao pripadnici tih snaga svjesno i voljno učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu sa zajedničkim planom i ciljem da se sa teritorija tih općina, trajno uklonili cjelokupno stanovništvo srpske nacionalnosti koje je tu živjelo. I to vršenjem njihovog progona na nacionalnoj i vjerskoj osnovi (zajednički zločinački cilj), pa su radi realizacije tog cilja počinili namjerno višestruko lišenje života civila srpske nacionalnosti koje je na tom području živjelo, uništenje njihove nepokretne i pokretne imovine koje nije opravdano vojnom nuždom, uništili i razorili pravoslavne manastire, crkve i hramove.

Možda vam se svidi

avatar