Troje kandidata za novog rektora Univerziteta u Zenici

0
115

Univerzitet u Zenici u utorak bi trebao dobiti novog rektora. Na konkurs se javilo troje kandidata: Damir Kukić, dekan Filozofskog fakulteta, inače predsjednik Senata UNZE, Sabahudin Jašarević, vršilac dužnosti dekana Politehničkog fakulteta, i Nermina Zaimović-Uzunović, redovna profesorica Mašinskog fakulteta. Jedno od njih trebalo bi zamijeniti dosadašnjeg rektora Dževada Zečića, koji se sada nije prijavio.

Ispunjeni uslovi

Prof. dr. Damir Kukić je doktor žurnalistike. Oblast njegovog znanstvenog interesa je komunikologija, odnosno masovni mediji. Autor je nekoliko članaka o funkcioniranju masovnih medija, posebno televizije i novih medija. Predmet njegovih istraživanja su i elementi medijske kulture, posebno koncept medijske pismenosti, kao i primjena masovnih medija u obrazovnom procesu. Autor je knjiga “Politička propaganda”, “Komuniciranje i komunikacijske vještine”, te “Medijska kultura”. Sa dr. Edinom Tabakom je koautor knjige “Informacijsko ponašanje”. Bio je voditelj i suradnik u nekoliko istraživačkih projekata međunarodnog karaktera. Učestvovao je i u projektima nevladinih organizacija, posebno u oblasti obrazovanja novinara, kao i onima akreditacije profesora građanskog obrazovanja. Njegov istraživački interes uključuje i medijsku politiku, zatim model djelovanja medija u procesu globalizacije, te odnos između medijskih funkcija i kulture.

Dr. sc. Sabahudin Jašarević na Mašinski fakultet u Zenici upisuje se 1987/1988, diplomira 1992, a dvije godine kasnije zasniva radni odnos u zvanju asistenta na grupi predmeta Obrada rezanjem i alatne mašine i Projektovanje i organizacija proizvodnje. Oblasti interesovanja su mu upravljanje kvalitetom, sistemi kvaliteta, proizvodni sistemi, auditi, organizacija, tehnička dijagnostika, održavanje, te mjerenje vibracija i lasersko podešavanje saosnosti mašina. Nagrađen je Srebrenom značkom Univerziteta u Sarajevu, nagrađen od Mašinskog fakulteta u Zenici za najboljeg studenta generacije, a stipendista je organizacija SOROS (postdiplomski), WUS, te firme Željezara Zenica u toku studija.

Prof. dr. Nermina Zaimović-Uzunović je na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, odsjek proizvodno mašinstvo, diplomirala 1977. Magistarski rad iz oblasti konstruiranja mašina odbranila je na Mašinskom fakultetu u Mostaru 1985. godine. Od 1977. do 1978. zaposlena je u Željezari Zenica, a od 1978. radi na Mašinskom fakultetu u Zenici, gdje je redovna profesorica. Ona je i bivša poslanica SDP-a u PSBiH.

– Komisija je zasjedala i pregledala dokumentaciju. Prijavila su se tri kandidata i svi ispunjavaju uslove. Zakazana je izborna sjednica Senata Univerziteta za 28. februar, kazao nam je još aktuelni rektor UNZE Dževad Zečić.

Sastav Senata

Senat ima 25 članova. Sedam fakulteta – Fakultet za metalurgiju i materijale, Mašinski, Filozofski, Ekonomski, Pravni, Medicinski i Politehnički fakultet daju po dva člana, dekana i dodekana, Islamski pedagoški fakultet kao pridruženi član daje jednog člana – dekana, a tu su još rektor, četiri prorektora, predstavnik doktorskog studija, te predstavnici studenata.

M.D.Oslobođenje

- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -AB Petrol d.o.o. Kakanj

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here